plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De gemeente Assen staat onder toezicht van de Provincie. De oorspronkelijke begroting 2020 was al te mager. Dat werd er niet beter op toen er uiteindelijk een uitgeklede begroting werd aangenomen. Een serieuze aanpassing was nodig en dat heeft geleid tot een Herstelplan waarmee Assen onder dat toezicht uit kan komen.

Daartoe moest eerst een nieuwe coalitie worden gevormd. D’66 en de SP zagen hun kans en zitten nu in een coalitie waarin de kern niet veranderd is. Dat zien we terug in dit Herstelplan. Nog steeds betaalt de inwoner en de ondernemer fors mee in dit herstel. Wordt de reserve van de gemeente Assen tot de bodem leeg getrokken. En de “echte” maatregelen lijken op een dikke kaasschaaf waardoor een breed beleidsgebied geraakt wordt. Dat levert overigens nog wel de nodige “slachtoffers” op.

PLOP heeft steeds aangegeven deze route niet te willen volgen. Een snellere reactie, vorig jaar al, was nodig om te voorkomen dat die algemene reserve geplunderd wordt en lokale belastingen omhoog moeten. En, die kaasschaaf werkt averechts. Het lost namelijk geen enkel onderliggend probleem op. Zoals die nog steeds te grote uitgaven aan de jeugdzorg en de WMO. Besturen betekent ook impopulaire maatregelen durven nemen.

In deze tijd van de corona pandemie voelt dit gedoe natuurlijk als relatief, we hebben grotere zorgen met elkaar. Toch is de manier waarop het college dit Herstelplan vorm geeft ook van belang voor wat ons nog te wachten staat. Naast minder gemeentelijke inkomsten, zullen we ook de nodige steun moeten kunnen bieden aan inwoners en ondernemers. Maar met een Herstelplan dat teert op het “algemene bezuinigingen” en opeten van reserves, is die ruimte voor steun inmiddels behoorlijk verdwenen. Assen gaat de prijs voor het niet nemen van maatregelen die onderliggende problemen aanpakt dus nog betalen de komende tijd. Helaas.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

Het herstelplan is in de gemeenteraadsvergadering van 23 april door een meerderheid van de raad aangenomen. De fracties van Stadspartij PLOP en de PvdA stemden tegen