plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

De gemeente voert niet al haar taken zelf uit. Een deel wordt uitbesteed aan zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. Deze hebben hun eigen specialisme en voeren de taken vaak uit voor meerdere gemeenten. Denk aan een GGD, de Veiligheidsregio waaronder de Brandweer of een Gemeentelijke Kredietbank om er een paar te noemen.
In deze raadsvergadering bespreken we de door hun gepresenteerde plannen voor 2021 en de indicatie voor de begroting. En als we als raad vinden dat daar bijvoorbeeld aanpassingen in zouden moeten komen, dan geven we dat nu aan. In de raadsvoorstellen hierover stonden geen bijzonderheden genoemd over gewenste aanpassingen.

Omdat Plop nergens zag dat het college actief zocht bij deze instanties voor óók een bijdrage in het financiële herstelplan van Assen hebben we daar het college op aangesproken. Een motie voorbereid, gesteund door CDA en 50plus, die hierom vraagt. Daarbij wel rekening houdend met de Asser positie in zo’n regeling.
Tijdens het debat kregen we steun van meer kanten voor wat we nastreefden. Een meerderheid voor de motie zou lastig worden. Vooral ook omdat het praktisch onmogelijk is om voor de breedte en diversiteit van al die Gemeenschappelijke Regelingen goed passend recht te doen in één zo’n motie verwoord.
De wethouder van Financiën herkende onze intenties en steunde die ook. Ze gaf aan dat ze hieraan al actief mee aan de slag waren (wat wij op dat moment niet wisten natuurlijk) én ze zegde toe daaraan de komende maanden ook mee door te gaan.
Met die toezegging zijn we uiteindelijk akkoord gegaan.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

(in de raadsvergadering van 12 maart 2020)