plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Vooraf

De 5 partijen die de nieuwe coalitie vormen, hebben hun ambities voor Assen verwoord in het nieuwe bestuursakkoord “Sterke wijken in een sterke stad”. Het is gebruik dat, voor de installatie van de nieuwe wethouders, de fracties in de raad hun kijk geven op het nieuwe akkoord. De zogenaamde duiding.

Na ons opstappen eind september was het de vraag hoe nu verder. Er waren 2 mogelijkheden. We beginnen volledig opnieuw en starten op nul voor het vormen van een nieuwe coalitie. Wat ons aangaat de enige juiste keuze. Of, de overgebleven 3 partijen gaan op zoek naar nieuwe partners om aan een meerderheid te komen.
Dat laatste is gebeurd. Die 3 vonden dat ze een goede samenwerking en balans hadden. Vanuit de CU en GL begrijpen we dat. De VVD kon een keuze voor zichzelf maken, gezien hun zwakke positie ook, maar koos voor het pluche en te grabbel gooien van enkele belangrijke speerpunten. Vervolgens stonden de SP en D66 open om hun rol in een coalitie te nemen. Dat lijkt nobel voor de stad maar zien wij toch ook als een goedkeuring van wat de oude coalitie het afgelopen half jaar heeft gepresteerd, of beter, niet heeft gepresteerd. Zoals gebrek aan openheid van bestuur en het niet nemen van de nodige financiële verantwoordelijkheid in deze door de zorg zwaar leeglopende financiële reserves. Geen echte maatregelen en enkel belastingen verhogend zoals OZB, toeristenbelasting en de precariobelasting.

De vraag voor Stadspartij PLOP was, hoe gaan wij met deze duiding van het nieuwe akkoord om. Houden we ons op de vlakte of geven we tegenwicht? Die vlakte zou misschien wijs geweest zijn maar het tegenwicht past bij PLOP en haar historie.
Uiteraard hoorden we bij de coalitiepartijen vooral ook hoe goed het is dat zij in deze zware tijden verantwoordelijkheid nemen. Plucheplakken noemen wij dat.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

 

Bijdrage Stadspartij PLOP, duiding van het nieuwe bestuursakkoord 16 januari 2020

Wat dit akkoord vooral laat zien, is dat papier geduldig is. Je kan van alles opschrijven, want papier is gewillig, geeft geen weerwoord.

Ook in dit akkoord de oproep om alles samen te doen met de Assenaren en dat communicatie met de belanghebbenden erg belangrijk is.
Het coalitiegedrag, ook in de afgelopen 2 maanden, laat zien hoe dat ingevuld wordt en wat we daadwerkelijk mogen verwachten. Het nadrukkelijke advies van de informateur hierover is terzijde gelegd tot op heden.
Het alom verwachtingsvol geprezen open besturen, reikte uiteindelijk qua openheid niet verder dan de collegetafel. Gaat dit toch echt veranderen nu? Of kunnen we die bestuurlijke openheid gerust als te grave gedragen beschouwen.

De financiële perikelen worden daadkrachtig aangepakt. Tegelijk wordt gesteld dat de problemen maar tijdelijk zijn. Dat klinkt als overleven op hoop en geloof. Of gaat die 5e wethouder daadwerkelijk Den Haag op haar grondvesten laten trillen, zoals de SP bij monde van mevrouw Drenthe dagdroomde? Ik heb al wel begrepen dat het Haagse parlement inmiddels in verwarring is, geschrokken van deze Asser daadkracht.

Ook het weer aanvullen van de zelf laten weglekkende reserves wordt prominent genoemd. Daar de gemeentelijke mogelijkheden in deze erg beperkt zijn, ligt, naast een verdere extreme verhoging van de OZB-, precario- en toeristenbelasting, een (her)invoering van fietsenbelasting, vermakelijkheidsbelasting en hondenbelasting in de lijn der verwachtingen. Inderdaad geen schaduw voor dit college om overheen te stappen, eerder voor de Assenaren. Of is er een andere schaduw die over ons heen wordt gelegd?

Dan de kijk op onze stad, het eigengereide, mooie Assen, hoofdstad van Drenthe.
We lezen prominent dat Assen aanvullend is op Groningen! Het staat er echt. Ik kan mijn ogen niet geloven. En dat nadat mijn oren al eens hebben mogen aanhoren dat het te ontwikkelen Havenkwartier een mooie wijk voor de Groningers is.
Zeker, er worden mooie opsommingen gedaan van wat Assen mooi en krachtig maakt. En we lezen enkele nieuwe ambities waar aandacht voor komt. Over hoe dat gestalte moet gaan krijgen met ook die lege portemonnee echter geen woord.
Met D66 in de coalitie wordt het onderwijs voor uiteraard de oudere jeugd tot scorend onderwerp gemaakt. Wij hopen dat de jongere jeugd zo niet uit beeld raakt.
En we zien ook dat de wethouders de wijken in gaan. Geruststellende gedachte dat die 2 nieuwe wethouders hier in de stad al wel de weg weten.

Voorzitter.
Laat ik vooral zeggen dat het goed is voor de stad dát Assen weer een College heeft.
De tijd zal leren of het papier van dit akkoord inderdaad zo geduldig is voor holle frasen en wishful thinking.
Want verantwoordelijkheid nemen, in goede of zware tijden, is wat anders dan vooral het koesteren van dat zachte pluche.

Tot zover.