plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Vooraf

In de beleidskaders Zonneparken heeft de raad gekozen voor het principe van 3x lokaal.
1. Lokaal opwekken, eigen zonneparken in Assen
2. Lokaal gebruiken, stroom afnemen via bijvoorbeeld bewonerscollectief, energie coöperatie, etc.
3. Lokaal economisch en financieel voordeel.
Binnen deze kaders kan voor dit Zonnepark, dat op grond van de gemeente Assen wordt ontwikkeld, goed gekozen worden voor ontwikkeling door de gemeente zelf. Zoals bijvoorbeeld ook in Midden Drenthe gebeurt. Afgelopen december bleek het college een intentieovereenkomst te hebben getekend met het regionale collectief “Bronnen Van Ons”. In het voorbereidende consulterende overleg bleek dat daarmee een praktisch onomkeerbare weg was ingeslagen. Een eigen ontwikkeling door de gemeente zelf, was een gepasseerd station.
Of we als raad beter hadden moeten opletten toen die melding van de intentieverklaring kwam en daarover een debat hadden moeten willen voeren, of dat het college dat praktisch onomkeerbare juist aan de raad had moeten voorleggen, voor beiden is wat te zeggen. Al met al voelden we ons niet gelukkig met de manier waarop dit tot stand is gekomen. Wat nog eens versterkt werd doordat er op de achtergrond toch nog een niet regionale speler mede een partner blijkt te zijn. Tot zover dus 3x lokaal.
Een toch wel stevig debat volgde. Een door ons gesteunde poging tot het toch nog doen van een kort onderzoek naar ontwikkeling in eigen gemeentelijk beheer haalde het niet. Waarna vervolgens de raad toch in grote meerderheid akkoord is gegaan met het voorstel.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

 

Bijdrage Stadspartij Plop over het voorstel Zonnepark Assen-Zuid, raad 9 mei 2019

Voorzitter,

Het bespreken van deze aanvraag tot aanzuivering van het voorbereidingskrediet, ziet Stadspartij Plop als een volgend ijkmoment om te beoordelen of we met dit plan ook gaan bereiken wat we zouden willen bereiken.
Belangrijk moment ook, omdat de mogelijkheden en resultaten van dit plan model staan voor de andere pilotgebieden voor Zonneparken.

Wat willen bereiken?
Uiteraard het ontwikkelen van zonneparken om bij te dragen aan onze energiedoelstellingen.
Maar daarnaast ligt bij de ontwikkeling in onze beleidskaders de focus op 3 x lokaal.

In deze bijdrage wil ik me vooral richten op de derde keer lokaal, het versterken van de lokale economie.
Dat gaat dan over de lokale werkgelegenheid, die in dit plan herkenbaar vorm krijgt door de betrokkenheid van de Asser duurzame energie coöperatie EDA. Of dit verder strekt dan EDA en hoeveel lokale werkgelegenheid dit oplevert, horen we graag van de wethouder.

Dit versterken van de lokale economie gaat ook over het terugvloeien van winsten en geldstromen uit de ontwikkeling en exploitatie van het Zonnepark naar de gemeente en/of inwoners van Assen. Voor een park waarvan de grond van onszelf is, mogen we daar veel van verwachten. Die opbrengsten hebben ook wij en de inwoners hard nodig om bij te dragen aan onze energieopgave.

Ten aanzien van deze opbrengsten zien we in het plan niets concreets. Om toch concrete getallen te horen heeft Stadspartij Plop technische vragen gesteld. In het antwoord kregen we iets dat leek op de reclamefolder van Bronnen Van Ons.
We vragen ons dan ook af of en zo ja welk lokaal versterkingsmodel het college hiervoor heeft opgezet en gehanteerd? En welke afwegingen ze vervolgens heeft gemaakt?
Hoeveel terugvloeiende euro’s wij nu mogen verwachten?
En waar die euro’s dan terecht komen en waarvoor ze dan gebruikt gaan worden?
Hoe heeft het college dit vervolgens geborgd in de intentieverklaring die nu getekend is?
Concrete vragen voorzitter, waarop wij graag concrete antwoorden willen.
Hopelijk kan de wethouder dit alsnog concretiseren.
Dan kunnen wij beoordelen of we dit een voldoende resultaat vinden.

Twijfels over dat zo nodige gewenste economische resultaat, hebben we op voorhand wel. Ik zal dit toelichten.
Het college is in intentie in zee gegaan met Bronnen Van Ons. En wat blijkt nu tot onze verrassing? Op afgelopen 8 maart heeft Bronnen Van Ons met ENGIE, een Franse energie Reus, een intentieverklaring getekend voor het gezamenlijk ontwikkelen, realiseren en exploiteren van zonnepark Assen-Zuid. Wat betekent gezamenlijk in dit verband? Samen en ieder de helft? Wat betekent dit voor de lokale economie?
Raken wij op deze manier de eerste 50% van de gewenste derde keer lokaal kwijt richting Frankrijk en deels de Franse overheid, al voordat we begonnen zijn?
Dat was toch niet wat we mochten verwachten toen het college aangaf met deze regionale/lokale partij in zee te willen gaan?

Tot slot voorzitter, stel ik onszelf en deze raad de vraag:
Is die derde keer lokaal in werkelijkheid een sprookjesverhaal?

Tot zover