plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

boonzaaijergemeenteStadspartij PLOP heeft de jarenlange procedure om woningen te realiseren op het Veemarktterrein altijd nauwgezet gevolgd. Als verklaard tegenstander van aantasting van dit ‘vrij parkeren’ evenemententerrein hebben wij lang gepoogd dit tegen te houden. Onze insteek was dat de gemeente Assen, met dit gratis parkeerterrein tegen het centrum aan en op een steenworp afstand van het station, zich onderscheidde van andere vergelijkbare steden en dit dus de aantrekkelijkheid voor bezoekers vergrootte. Het feit dat toenmalige Colleges de Raad voorhielden dat de gemeente met deze locatie, waarbij alle grond in eigendom was, goud in handen had ging erbij ons niet in. 0f woog in ieder geval niet op tegen de voordelen van haar toenmalige bestemming.

Ingegeven door het feit dat de buitengebieden vrijwel vol gebouwd waren en verdere uitbreiding niet mogelijk was diende de gemeente zich te heroriënteren om aan de toekomstige woningvraag te kunnen voldoen. Inbreiding i.p.v. uitbreiding! En met zo’n groot bijna ‘braakliggend terrein’ voorhanden ontsprong het veemarktterrein de dans niet. Dit zorgde ervoor dat er in het vorige College afspraken zijn gemaakt hoe invulling te geven aan woningbouw op deze locatie. Afspraken, waarbij ook aan onze wensen tegemoet is gekomen. Het terrein werd opgesplitst in een deel voor woningbouw, terwijl het andere deel beschikbaar bleef als evenementen/parkeer terrein.

Tot zover de voorgeschiedenis. (als service voor de vele nieuwe collega raadsleden)

We zijn weer jaren verder en, afgaande op het nu voor ons liggende raadsvoorstel, gaat het er nu echt van komen. Er is nu geen weg meer terug dus wij gaan er dan ook helemaal voor. De contouren van het Veemarktplein zijn nu al duidelijk zichtbaar. Dit aangevuld met het vele, in het vooruitzicht gestelde, groen doet niets anders als iets moois vermoeden.

Afgaande op de woningbouwschetsen van het plan met de nogal chemisch aandoende naam Asselyn (1 op 1 overgenomen uit het periodiek systeem der elementen?) zijn wij ervan overtuigd dat dit ook een blikvanger zal worden voor de omgeving.

Dat gelijk de openbare ruimte van de Havenkade meegenomen wordt in de bestemmingsplanwijziging getuigt ons inziens van een vooruitziende blik. Tot slot toch nog een opmerking over het opgelopen uitvoeringskrediet. Dit is voor ons wel een beetje een domper op het geheel. Afgaande op de ons in het verleden in het vooruitzicht gestelde gouden eieren is de opmerking niet misplaatst, dat dit de boeken niet in zal gaan als een schoolvoorbeeld van geslaagde gemeentelijke grondpolitiek.

Kees Boonzaaijer tijdens raadsvergadering op 14 maart.