plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

andre dikIn de raadsvergadering van 17 januari j.l. kreeg het college van de voltallige Raad de gevraagde € 9,3 miljoen voor het project Mijn Buurt Assen in Luchiesland Zuid en de Oude Molenbuurt. Daar wordt in navolging van de renovaties die woningcorporaties aan de huizen hebben gedaan, nu door de gemeente de openbare ruimte opgeknapt.

Op onderstaande link staat het gehele voorstel.
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Assen/57b13a89-1e83-42b7-bf8d-8f35c237d1cd

Dit is wat we er in de Raad over hebben gezegd:
Voor ons ligt het voorstel om ruim 9 miljoen beschikbaar te stellen voor de activiteiten en werkzaamheden in het kader van Mijn Buurt Assen. Mijn Buurt Assen is meer als een buurt BBQ of kerstbomen beschikbaar stellen. Bewoners en inwoners worden nauw betrokken bij ontwerpfases/ herinrichting en de samenwerking met o.a. Actium, Stila, Humanitas , GKB & Vaart Welzijn werken tot nu toe goed. Dat vinden we erg positief!

Maar het is veel geld dat we met dit voorstel beschikbaar stellen. Wij hadden daardoor enige aarzeling over o.a. de financiële kant van dit verhaal. De investering geldt voor een lange periode van 9 jaar en geeft ons nu een ander zicht op het bedrag.

We moeten ook niet uit het oog verliezen dat dit voorstel voornamelijk gaat over de fysieke kant van Mijn Buurt Assen, maar het is ook onlosmakelijk met de sociale kant verbonden. Het is ons duidelijk dat, wat er ook gebeurd met vertragingen door aanbestedingen en andere bouwproblemen (aan de fysieke kant) er in dit plan geen sprake is dat de sociale kant van Mijn Buurt Assen daar onder gaat lijden.

Vorige week in de consulterende raadsvergadering hebben we het uitgebreid gehad over dit voorstel. De snelle beantwoording van de technische vragen van anderen en de door de Stadspartij PLOP wethouder toegezegde brief, met daarin o.a. informatie over de uit te voeren projecten hebben ons ook meer duidelijkheid verschaft.

We vinden het voorstel en Mijn Buurt Assen belangrijk genoeg om nu in te stemmen . "Actium heeft al afgetrapt met nieuwbouw, nu is het onze beurt met de openbare ruimte".

Want samen maken we de Buurt!

André Dik tijdens raadsvergadering op 17 januari.