plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

(Of: de nieuwste onbeholpen poging om de uitvoering van democratisch genomen besluiten te traineren)

Op verzoek van de VVD-fractie is de brief van het college van 13 februari j.l. over de gebiedsvisie Toeristisch Recreatieve Zone en de intentieovereenkomst geagendeerd.

De fractie stelt ons drie vragen. Ik kan hier kort op antwoorden.

1.      Wat is uw mening omtrent de beschreven ontwikkelvisie?
Het is een prima visie. Aan de slag ermee.

2.      Hebben we als raad voldoende informatie?

Ja. Er lijkt weinig meer informatie te verzinnen te zijn, dan we inmiddels op ons digitale bordje hebben gekregen.

3.      Is er uws inziens kaderstellende besluitvorming nodig vanuit de gemeenteraad?
Nee. Er is sprake van de uitvoering van democratisch genomen besluiten: goedgekeurde onherroepelijke bestemmingsplannen en de beslissing, tot twee keer toe en met ruime meerderheid, om een planologische procedure te starten. De kaders zijn dus al gesteld en die planologische procedure, en waar nodig herzieningen van andere plannen, komt nog naar de raad.

Wij zouden overigens wel de VVD-fractie de tegenvraag willen stellen hoe het mogelijk is, dat een zich onderdeel van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie noemende fractie zich in zoveel bochten wringt om de uitvoering van democratisch genomen beslissingen tegen te houden?

En voor de duidelijkheid: dit is een retorische vraag, dus een vraag waarvan het antwoord al bekend is, of waarop geen antwoord mogelijk is. Bespaart u zich dus de moeite.

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018

Op verzoek van de VVD-fractie is de brief van het college van 13 februari j.l. over de gebiedsvisie TRZ en de intentieovereenkomst geagendeerd.

De fractie stelt ons drie vragen. Ik kan hier kort op antwoorden.

1.      Wat is uw mening omtrent de beschreven ontwikkelvisie?

Het is een prima visie. Aan de slag ermee.

2.      Hebben we als raad voldoende informatie?

Ja. Er lijkt weinig meer informatie te verzinnen te zijn, dan we inmiddels op ons digitale bordje hebben gekregen.

3.      Is er uws inziens kader stellende besluitvorming nodig vanuit de gemeenteraad?

Nee. Er is sprake van de uitvoering van democratisch genomen besluiten: goedgekeurde onherroepelijke bestemmingsplannen en de beslissing, tot twee keer toe en met ruime meerderheid, om een planologische procedure te starten. De kaders zijn dus al gesteld en die planologische procedure, en waar nodig herzieningen van andere plannen, komt nog naar de raad.

Wij zouden overigens wel de VVD-fractie de tegenvraag willen stellen hoe het mogelijk is dat een zich onderdeel van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie noemende fractie zich in zoveel bochten wringt om de uitvoering van democratisch genomen beslissingen tegen te houden?

En voor de duidelijkheid: dit is een retorische vraag, dus een vraag waarvan het antwoord al bekend is, of waarop geen antwoord mogelijk is. Bespaart u zich dus de moeite.

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018