Verkiezingspogramma 2018

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

Zomaar een aantal opmerkingen die tijdens de bespreking in de fractie gemaakt werden:

De motie is gestoeld op aannames dat veel mensen de reclame niet willen ontvangen.
Amsterdam is Assen niet (en dat willen we ook graag zo houden!).
De motie is betuttelend tot en met.
De zaak is nu goed geregeld.
Digitale reclame is niet milieuvriendelijker dan papieren reclame, maar doet een beroep op andere grondstoffen en energie (wat te denken energievretende Serverparken!).

Het is dan wel geen censuur in de letterlijke betekenis van het woord, maar wij vinden het betutteling ten top dat de overheid gaat bepalen dat een ontvanger zich moet aanmelden voor iets dat gratis verstrekt wordt en wat door velen als gewenst wordt ervaren.

Wij zijn tevreden met de huidige regeling, waarbij je een statement kunt maken dat je, op welke gronden dan ook, geen reclamefolders wilt ontvangen. DAN STA JE ERGENS VOOR!

Kortom de fractie van Stadspartij PLOP zal de motie niet steunen en hij kan wat ons betreft bij het oud papier!


Kees Boonzaaijer tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018