plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Datum: Assen 17 december 2017

Betreft: Oproep aan het College om tot een goede aanpak te komen van de gevaarlijke verkeerssituaties die zich dagelijks voordoen op de Zuidersingel.

Geacht College,

N.a.v. een noodlottig ongeval d.d. 16-12-2017 wend ik mij nogmaals tot u.

Nogmaals dus. Reeds in 2013 en in 2014 heeft de fractie van Stadspartij-PLOP aandacht gevraagd voor de gevaarlijke verkeerssituaties die zich dagelijks voordoen op de Zuidersingel en in het verlengde hiervan op het Kerkplein. Beide keren kregen wij het gevoel met een kluitje het riet ingestuurd te worden, omdat de gemeente, zich verschuilend achter multi-interpretabele onderzoekjes, weigerde haar verantwoording te nemen.

De klachten zijn in de loop van de tijd niet verminderd, echter de door ons voorgestelde aanpassingen heeft het College steeds naast zich neergelegd.

Terug naar het jaar 2017. Begin oktober werd de fractie van Stadspartij PLOP benaderd door een scootmobielgebruiker die er met veel kunst en vliegwerk in geslaagd was een aanrijding te voorkomen op de oversteek Drostenlaantje – Oosterhoutstraat. Door zijn scootmobiel de berm in te sturen, met een val als gevolg, heeft hij het vege lijf kunnen redden. Naar aanleiding van deze melding heb ik contact opgenomen met de verkeerskundige van de gemeente Assen en hebben wij gedrieën de situatie nogmaals in ogenschouw genomen. In het halve uurtje op locatie kwam duidelijk naar voren dat dit ‘kruispunt’ extra aandacht behoeft, omdat de situatie dusdanig onoverzichtelijk is dat het overgrote deel van de verkeersdeelnemers niet weet hoe te handelen.

In het ambtelijk advies dat wij hierover mochten ontvangen worden er allerlei redenen aangevoerd om de (tijdelijke?) verkeersdrukte te verklaren en dat na afronding van de vele werkzaamheden in en rond het centrum de rust terug zal keren op de Zuidersingel. Afgaande op de van oudsher vele verkeersbewegingen op dit traject zal er wat ons betreft slecht sprake zijn van een geringe afname van verkeersgebruikers en wordt hiermee ook geen einde gemaakt aan de ongewenste onveilige situatie ter plekke.

NB. Het geopperde snoeien van wat struiken/laaghangende takken en het plaatsen van fellere LED lampen om het overzichtelijkheid te verbeteren zijn slechts een druppel(tje) op een gloeiende plaat! En geven wat ons betreft aan dat u de problemen niet op juiste waarde inschat.

Vandaar nogmaals onze oproep.

College neem uw verantwoording en doe het maximale om de onveilige verkeerssituatie op de Zuidersingel en in het verlengde hiervan de onoverzichtelijke situatie op het Kerkplein te verbeteren!

Namens de fractie van Stadspartij PLOP,

Kees Boonzaaijer

 

Naschrift van de redacte: het betreffende ongeval wordt onder meer vermeld op de website van de Asser Courant https://www.assercourant.nl/algemeen/520573/vrouw-ernstig-gewond-na-aanrijding-op-zuidersingel-assen.html