Voortgangsrapportage 2022

 

Voortgangsrapportage 2022

Ieder jaar wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd over hoe het staat met de realisatie van de plannen uit het lopende begrotingsjaar. Zo kunnen we een stuk van onze controlerende taak als gemeenteraad uitvoeren.
Dit jaar is deze rapportage voor het eerst vervroegd en zo losgeweekt van de begrotingsbespreking van het volgende jaar. Daardoor kan het ook meer de aandacht krijgen die het verdient. En die aandacht kreeg het ook van de meeste partijen.
Bijzonder in deze vergadering is wel dat welhaast de volledige raad het college heeft opgeroepen om met spoed invulling te geven aan het steunen van inwoners, instellingen en bedrijven in deze moeilijke tijd van inflatie en hoge energieprijzen. Dus niet een voorstel maken en dan een maand wachten op een raadsbesluit. Oftewel gewoon doen!
Het college was al aan het voorbereiden, maar heeft nu ook de ruimte voor 2022 om zelfstandig te handelen. Een unieke afspraak hier in Assen.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

 

Voorzitter.

Allereerst een woord van dank aan de organisatie, voor dat ze er in geslaagd zijn om de presentatie van deze voortgangsrapportage naar voren te halen. Zo krijgt het enerzijds de aandacht die het verdient en anderzijds geeft het de raad nog enigszins de ruimte tot mogelijke bijsturing. Wat dit laatste betreft, het zou nog beter zijn als we dit in september kunnen bespreken.

Voorzitter, enkele opmerkingen op inhoud.
We zien de worsteling in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Daarmee raken beoogde projecten in de vertraging. Een zorgelijke situatie. We lezen dat de organisatie zich inspant om dit te verbeteren. Maar, zo vragen wij ons af, gaat dit het beoogde effect hebben en zo ja, op welke termijn. Daarnaast, benutten we in voldoende mate de mogelijkheden van onze huidige medewerkers? Graag een reactie van het college hierop.

Het college is tevreden over het lachgasverbod tijden de TT-week. Wij wat minder voorzitter. Want wij constateerden een georganiseerde illegale verkoop van lachgas ballonnetjes in de Singelpassage. Dat kan het college toch niet ontgaan zijn?

Zorgen maken wij ons over de jeugdzorg. Wachtlijsten lijken eerder toe dan af te nemen. Wij hebben er al vaker op gewezen, de zorginstellingen moeten ook zelf aan de bak om hun zorgmedewerkers meer effectieve te besteden tijd te geven. We hopen dat het college hier sturing aan kan geven.

Goed te zien dat het rechtmatigheidsvraagstuk van de subsidies is aangepakt. In de lijst met aanpassingen zien wij ook 4 negatieve bedragen. Begrijp ik het goed dat dit ten onrechte benoemde subsidies zijn geweest? Graag een reactie.
De accountant heeft bij de jaarrekening financiële en formele onrechtmatigheden in de subsidies geconstateerd. Graag horen we van het college of die nu opgelost zijn.

Tot slot voorzitter.
De hoge inflatie en energieprijzen. Het raakt onze inwoners en instellingen. Het college heeft al een brief laten uitgaan over welke mogelijkheden voor steun worden onderzocht. Maar we lezen ook:
“in afwachting van Rijksbeleid dat in 2023 verwacht wordt.”
Voorzitter, Deze problemen spelen NU al, in ruime mate. Wachten op wederom veel te traag Rijksbeleid helpt niemand vandaag.
Stadspartij PLOP roept het college op om vooral nu al actief te gaan handelen. Steun inwoners, organisaties en bedrijven waar de nood hoog is.
Zo hebben wij bijvoorbeeld geconstateerd dat ook in Assen inmiddels meer kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan. Dus kijk wat scholen willen en bied die steun.

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 13 oktober 2022

Ook een  voor Assen?