Schriftelijke vragen aan het college over de sloop en de ontwikkelingen Nijlandstraat 4/6

Assen, 7 oktober 2022

Aan het College van B&W van de gemeente Assen

Onderwerp: vragen over de sloop en de ontwikkelingen Nijlandstraat 4/6

 

Geacht College,

In het najaar van 2020 ontstond er reuring tussen de Gemeente Assen enerzijds en bewoners van een 3-tal huizen aan de Nijlandstraat en vastgoedondernemer Camera anderzijds. Vanwege de aanpassing van het bestemmingsplan kon er geen vergunning worden verleend voor de bouw van een nieuw appartementencomplex.
We zijn nu 2 jaar verder en dat (facet)bestemmingsplan is inmiddels aangepast. Daarmee is wildgroei voorkomen en zijn de tools in handen om ook de kwaliteit van de binnenstad te garanderen.

Wij zien nu dat van die eerder genoemde 3 panden, het pand Nijlandsstraat 4/6 inmiddels is gesloopt. Dit baart ons zorgen en wij vragen ons nu een aantal zaken af.

  1. Kunt u aangeven welke vastgoedontwikkelaar hier aan het ontwikkelen is?
  2. Heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de sloop van dit pand?
  3. Heeft de gemeente al zicht op de ontwikkeling die op deze locatie gaat plaatsvinden en heeft u daarvoor al een bouwverzoek ontvangen danwel afgegeven?
  4. Indien u ook al een bouwvergunning heeft afgegeven, welke waarborgen heeft u ingebouwd om te voldoen aan het eerder genoemde vernieuwde (facet)bestemmingsplan om zo ook het kwaliteitsbeeld te garanderen?
  5. Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich met de nu nog resterende 2 laagbouw woningen in deze straat? Zijn daar wellicht ook al ontwikkelingsinitiatieven over bekend?

Met belangstelling wachten wij uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

 

Ook een  voor Assen?