Waar is de column FOCUS van Robbert Willemsen in de Asser Courant gebleven?

En plots is er geen column meer. De wekelijkse FOCUS van Robbert Willemsen is ineens verdwenen. Geen toelichting naar de lezers van de Asser Courant. Gewoon weg.
Nou ja, zo gewoon is dat toch ook niet. Een van de kurken van de krant is verdwenen. Zonder tekst en uitleg. Daarom heb ik maar eens contact gezocht met Willemsen. Zijn verhaal, waarin hij vooral aangeeft dat de hoofdredactie hierover gaat, doet mijn wenkbrauwen toch fronsen. En hij krijgt nog een nader gesprek met de hoofdredacteur, laat hij weten. Ik spreek mijn steun uit voor Willemsen en zijn column in een mail aan de hoofdredactie. Daar komt geen reactie op.
Na lange stilte ook vanwege de vakantie, informeer ik opnieuw bij Willemsen. Er komt geen column meer is de boodschap. Een gevolg van het beleid van de hoofdredactie van de weekbladen waar de Asser Courant onder valt. Die vinden dat een column hierin niet thuis hoort.
Maar deze uitleg sluit niet aan bij hun handelen. Zo zijn niet alle columns in hun weekbladen gestopt. En als je je lezers serieus neemt, dan kondig je zo’n beleidsmatige keuze toch ook gewoon aan in je weekblad? Wat is er nou tegen transparantie?
Het bevestigt voor mij het vermoeden dat er iets anders speelt. En dát verdient in het land der journalistiek géén schoonheidsprijs. Hierover heb ik een open brief (opinie) aan de hoofdredactie gestuurd, met het verzoek het te plaatsen. Ook dit past niet in het beleid. Wel heb ik tekst en uitleg over het beleid gehad. Daarbij ook een uitnodiging tot een gesprek gekregen en aangenomen uiteraard. Daarin zijn de wederzijdse inzichten nogmaals uitgewisseld, maar de situatie blijft zoals ie is.

En dus:
Geen vervolg van de column én geen toelichting naar de lezers van de Asser Courant. Meer dan bijzonder. Daarom deel ik mijn open brief aan de Asser Courant maar op deze manier, op onze site, met Assen en hopelijk veel lezers van de Asser Courant. Dan weet u in elk geval iets van de achtergrond en kan u zelf uw oordeel vormen. Ook al is het slechts met mijn kant en inzichten van dit verhaal, want bij de krant blijft het al ruim 3 maanden oorverdovend stil.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

 

Open brief (opinie) aan de hoofdredactie (weekbladen) van de Asser Courant, 14 september 2022

“Pers(vrijheid) de mond gesnoerd door eigen hoofdredactie?”

DE wekelijkse aandachtstrekker van de Asser Courant, de column FOCUS door Robbert Willemsen, is zonder enige aankondiging of toelichting verdwenen. Geen laatste column voor de vakantie die ons allen een goede vakantie toewenst. Slechts oorverdovende stilte na die, zoals nu blijkt, laatste column op 21 juni over de Assense oud-wethouder Dekker.

Na de tweede week geen column heb ik maar eens contact gezocht met Willemsen. Zijn mededeling dat hij voorlopig geen column mocht schrijven en er een gesprek zou volgen, heeft mij bewogen om mijn steun uit te spreken inzake die column en een oproep te doen aan de hoofdredactie van de weekbladen van Mediahuis Noord (eigenaar van de weekbladen en het Dagblad van het Noorden) om de column weer in ere te herstellen.
Een reactie op dit schrijven heb ik niet gehad. Net zo min als dat Willemsen enige verklaring heeft gehad.

Wat stond er dan in die laatste column?
Die column, met als kop “Aversie tegen ‘wethouders van buiten’ flink gegroeid. Hoe zou dat toch komen?”, blikt terug op het interview van de zaterdag daarvoor met de oud-wethouder in het RTV Drenthe programma Cassata. De column geeft haar optreden in Cassata helder weer. Uitgesproken, belerend, de wijsheid in pacht en het haar bekende “ik weet hoe het moet”. En ook de beschuldiging van het gebruik van demagogie(!) door Stadspartij PLOP in het debat rond Kloosterveen werd gelukkig door Willemsen wel bekritiseerd. Want bij Cassata liet de interviewer deze grote woorden tot mijn verbazing onbenoemd passeren.

Naar verluidt was de oud-wethouder niet blij met deze column in de Asser Courant. Heeft zij zich tot de hoofdredactie gewend? Het zou zo maar kunnen, ook al blijft het gissen. Maar wat geen gissen is, is dat er geen volgende FOCUS meer in de Asser Courant is verschenen. Dit door ingrijpen van de hoofdredactie. En die zorgt er ook voor dat het rond het stopzetten van de column FOCUS oorverdovend stil blijft.

Met alle liefde doorbreek ik nu deze stilte.
Want het belang van een column in een courant mag niet onderschat worden. Het is dé plek waarin met ietwat meer vrijheid, zaken journalistiek aan de orde kunnen worden gesteld. Zoals de hoofdredactie van het Dagblad zelf ook schreef in haar column van 23 juli onder de titel “Links of rechts”. Moraal aldaar, we stellen aan de orde wat nodig is. Dat nu, gebeurt juist ook in een column.

In de Asser Courant gebeurde dit dus in de column FOCUS van Robbert Willemsen. Een journalist woonachtig in Assen, met het benul van wat er speelt in de stad en die kennis heeft van de historie. FOCUS bevat zijn beeld van een maatschappelijk relevante onderwerpen in en voor Assen. Soms prikkelend en soms beschouwend, maar altijd beargumenteerd. Zoals het in een column ook betaamt. Het maakt ook een fundamenteel onderdeel uit van de controlerende journalistieke rol als het om de politiek en het politieke bestuur gaat. Essentieel voor iedere krant en ook nog eens zeer te waarderen in een lokale krant.
Als politicus of bestuurder ben je soms niet blij met zo’n column omdat jij of je beleid daarin journalistiek de maat is genomen. Dat hoort er bij zou ik zeggen. Net als dat je handelen een keer als goed wordt neergezet en je een glimlach krijgt bij het lezen van de column.

Ik doe hier graag oproep aan de hoofdredactie van de weekbladen om terug te komen op haar beslissing. “Geef de eigen journalisten de persvrijheid terug.”
De Asser Courant en haar lezers missen haar wekelijkse column en columnist. Ik persoonlijk mis ook die kritische controlerende benadering van nu het nieuwer Asser college, zoals dat voorheen bij het oude werd gedaan. Het houdt ons allen scherp.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?