Kaderbrief en bestuursakkoord

Voorzitter,


Vorige week hebben wij een nadere uitleg gekregen over de financiële ontwikkelingen en verwachtingen voor de komende jaren. Een heldere uitleg mag ik wel zeggen. Waarvoor onze dank.
Enerzijds laat Den Haag nog veel onzekerheid over de ontwikkeling van onze inkomsten vanuit het accres. Daarnaast geldt voor Assen ook nog het negatieve effect van het nieuwe verdeelmodel. En in 2026 het gevreesde ravijn in onze inkomsten.
Anderzijds zijn de kortingen op diverse onderdelen al wel door Den Haag ingeboekt. Zoals die zogenaamde opschalingskorting. En ook een korting op de WMO zonder zicht op de werking van de in te voeren eigen bijdrage.
Overigens is het goed te zien dat de VNG inmiddels haar rug recht tegen dit Haagse beleid. De opgaven voor gemeenten zijn groot en dat vraagt financiële stabiliteit in onze inkomsten. Plus daar bovenop de extra steun voor de grote opgaven zoals energietransitie en woningbouw.

Met deze treurige kennis over de Asser inkomstenverwachting, is in het bestuursakkoord naast ambitie ook bescheidenheid toegepast. En na 2 jaar gaat de peilstok in het beleid en de financiële positie. Goed rentmeesterschap is voor ons vanzelfsprekend.
Toch lijkt het ons goed om op tijd een beeld te creëren over waar ingrijpen goed zou zijn. Handig als 2026 toch tegenvalt. En verstandig als beleid weinig resultaat heeft.

Voorzitter
Stadspartij PLOP is zeer tevreden met het voorliggende bestuursakkoord. We herkennen veel terug van onze intenties en wensen uit ons verkiezingsprogramma. Ik noem er enkele.

Zo gaan we zien hoe snel we in Assen weer in een openluchtzwembad baantjes kunnen trekken. De eerste meters worden nu al gemaakt.
Met de energietransitie kunnen we nu gewoon de gehele stad in. Een aanpak waar PLOP al vanaf het begin voor heeft gepleit. De nadruk lig op minder gasverbruik. Minder CO2 en minder uit de portemonnee.
Mooi ook de uitgesproken intentie het armoedebeleid uit te breiden met mensen die door omstandigheden nauwelijks bestedingsruimte hebben. Want ook daar is armoede! Het zal nog experimenteren worden. Want je wil ook niet dat er willekeur ontstaat.
De aanpak van de binnenstad wordt in onze ogen nu meer reëel. Zo is 2 weken terug dat beoogde fietspad in de Oude Straat gelukkig uit de plannen verdwenen. Geen winkelier die blij werd van dat plan om te fietsen voor hun winkel. Maar ja, dan moet je dus wel echt met ze praten.
En als het over ondernemen gaat, dan gaat die rode loper niet alleen uit voor de nieuwkomers. Wij koesteren de ondernemers die vandaag Assen al maken tot de mooie werkzame stad die het is.

Voor 3 zaken wil ik hier nog aandacht vragen voorzitter.
Er wordt mede door PLOP een motie ingediend om een aftrap te maken richting het jongerenbeleid. Later dit jaar kunnen we er raadsbreed over praten als ook het RKC rapport beschikbaar is.
Maar in onze ogen is er nog iets waar alvast mee begonnen kan worden. Dat betreft het goed inrichten van de communicatie voor en met de jongeren. Zij hebben al suggesties gedaan volgens het rapport van Vaart Welzijn. Het zou mooi zijn, want dan is dat onderdeel maar vast klaar.
Graag horen wij hoe andere fracties hier tegenaan kijken.

En dan de ouderen. Ze zijn wat onderbelicht qua aandacht in het akkoord ook al ontbreken ze niet. Voorzitter, het is momenteel nog niet zo vanzelfsprekend, maar ouder worden zou een feest kunnen zijn. Ik denk grofweg even aan de groep vanaf 45 jaar. Want ze zijn ontzettend waardevol met hun ervaringen en wijsheid. En zeker het oudere deel heeft ook wel tijd en behoefte om dat in zetten. Zo is mijn fractie onlangs al benaderd door ouderen die zich willen inzetten bij de E-teams. Hoe mooi is dat!
Voorzitter. Laten wij als Assen de stad zijn die deze waarde van de ouderen herkent en erkent. Dus als we als gemeente die wijken in gaan, is het zeker zaak die ouderen te bereiken.

Als derde wil ik toch aandacht vragen voor de klimaatadaptatie. Het mag wat prominenter in beeld komen. Begin volgende week wordt weer bloedheet. Hitte stress dus. En vaak wordt dat dan gevolgd door wateroverlast.

Tot slot voorzitter.
Bij de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord heb ik al mijn trots uitgesproken over de manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen. Het geeft veel vertrouwen in het team dat hier uitvoering aan mag geven.
Aan de slag.

Fractievoorzitter Henk Santing in de raadsvergadering van 14 juli 2022

Ook een  voor Assen?