Plan van Aanpak Altijd Goed Maatregelen

Voorzitter,

Dit plan van aanpak bevat vele ideeën die ons aanspreken. De inwoners ontzorgen in het streven naar verduurzaming van hun woningen, en dat persoonlijk en dichtbij te doen, past helemaal binnen de ideeën die mijn fractie hier over heeft, en niet nagelaten heeft uit te spreken. Met dit plan van aanpak en de doelen die daarin voor 2022 en 2023 zijn opgenomen, kunnen wij instemmen.

Daarbij wil ik nog graag de oproep herhalen, die we ook uitspraken in de consulterende behandeling van dit onderwerp, betreffende de communicatie.

Mijn fractie heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat we juiste en volledige, of in elk geval zo volledig mogelijke, communicatie met en naar onze inwoners een van de hoogste prioriteiten geven. En dat geldt zeker ook voor dit onderwerp. In deze tijd van digitalisering wordt te vaak voorbij gegaan aan de laagdrempelige vorm van de papieren krant. We zijn daarom blij dat het college in de consulterende beraadslaging heeft aangegeven deze tip van harte mee te willen nemen. Dank daarvoor, en wij houden de deurmat vol verwachting in de gaten.

Datzelfde doen we met de inkleuring van de voorgestelde en nog nader in te vullen instrumenten, waarover het college ons in de brief van 28 juni j.l. nog informeerde. Uiteraard worden we hiervan graag op de hoogte gehouden, zodat we eind volgend jaar ook weten wat we evalueren.

Tot zover voorzitter.

Raadslid Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2022

Ook een  voor Assen?