Ontwikkeling ACMESA-terrein

Voorzitter,

Zoals bij ieder project zijn er verschillende bijverschijnselen die om een oplossing vragen. Afgaande op de reacties op de zienswijzen en de beantwoording van de wethouder vorige week, is de PLOP-fractie er wel gerust op dat hier, gaande de bouwwerkzaamheden en de periode daarna, oplossingen voor zullen worden gevonden.

Echter op 1 punt heeft de wethouder onze zorg niet weg kunnen nemen. En dat betreft het voornemen de funderingspalen d.m.v. heien te plaatsen en niet d.m.v. schroeven. Onze vrees is dat dit prachtige project, dat een lange aanlooptijd heeft gekend hierdoor ook nog eens een lange staart zal krijgen. En hier is niemand bij gebaat.

Daar de gemeente geen opdrachtgever is, hebben wij weinig tot geen invloed op te bepalen aanbestedingseisen en zijn wij als Raad ook een beetje onthand. Vandaar nogmaals HET VERZOEK onze zorg hierover, over te brengen bij de ontwikkelaar en bouwer, hopende dat dit hen tot voortschrijdend inzicht brengt.

Tot slot de opmerking dat PLOP erg ingenomen is met de stelligheid, waarmee de wethouder vorige week heeft aangegeven dat de hier extra gerealiseerde woningen in de sociale sector, bovenop de geplande 30% uit de Woonvisie komen. Waarmee de lat nog hoger gelegd wordt. Dit getuigt van LEF en dat hebben we nodig als we onze doelstellingen willen halen.

Raadslid Kees Boonzaaijer tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2022

Ook een  voor Assen?