Opnieuw het dak op de wielerbaan

Natuurlijk was het te voorzien: het dak op de wielerbaan gaat veel meer kosten dan de gemeenteraad daarvoor beschikbaar wil stellen. Stadspartij PLOP heeft daar dus schriftelijke vragen over gesteld:

 

Assen 9 december 2021

Betreft: Vragen aan het College m.b.t. de stand van zaken rond het Wielercentrum Assen

 

Geacht College,

In uw brief van 8 december jl. wordt de Raad op de hoogte gesteld van de huidige situatie rond de ontwikkelingen van ‘het dak op de wielerbaan’. Deze jobstijding valt Stadspartij PLOP niet echt rauw op z’n dak! Een enigszins weldenkend mens had kunnen bevroeden dat financiële ramingen maken, in onzekere tijden, waar niets ‘gewoon’ is, ondoenlijk is.

In de brief geeft u aan, zich verder te zullen beraden op de vraag welke consequenties de gewijzigde kostenraming zal hebben voor de verder afwikkeling van dit project. Hierbij wil PLOP u graag enkele denkrichtingen meegeven.

Hamvraag is, of de gemeente bereid is nog meer miljoenen gemeenschapsgeld te willen steken in dit, zo kunnen we gerust stellen, op voorhand mislukte project. Een project waarbij het, afgaande op de huidige ontwikkelingen, niet ondenkbeeldig is dat de totale kosten de 10 miljoen zullen overstijgen. Zijn we niet in een fase terecht gekomen, waarin de gemeente haar verlies moet nemen en deze bodemloze put moet dempen? (Jammer genoeg nadat het kalf verdronken is)

Is het de overweging waard, pogingen in het werk te stellen het complex tegen een minder/niet-marktconforme prijs van de hand te doen? (Blijft de vraag of er überhaupt nog een ondernemer te vinden is die het aandurft dit project uit het slop te trekken)

Of rest ons slechts het doemscenario ‘De Smelt’, een scenario waarbij ook dit ‘luchtfietsproject’ van de hand gedaan moet worden voor een symbolische prijs?

Graag een reactie op de denkrichtingen die ik u heb meegegeven.


Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

NB. De kuip van onderen waterdicht maken en vol laten stromen met water zien wij, ondanks dat wij een openlucht zwembad ambiëren, niet als een reële optie. Dus die valt af!

Ook een  voor Assen?