Intocht Sinterklaas

De fractie stelde de volgende schriftelijke vragen aan het college over dit onderwerp:

 

Assen 14 oktober 2021,


Aan: het College van B&W van de gemeente Assen


Betreft: Ontvangst Sinterklaas


Geachte College,

Met ontzetting heeft Stadspartij PLOP vernomen dat de traditionele ‘Intocht van Sinterklaas’ ook dit jaar geen doorgang zal vinden. Natuurlijk leven wij ook niet onder een hunebed en begrijpen zeer goed dat er aanwijsbare redenen zijn die de doorgang van dit soort evenementen twijfelachtig maken.

Echter als ik dan lees dat de gemeenten Emmen, Meppel en Hoogeveen vandaag met de organiserende Sinterklaas comités hebben besloten het wel op een manier te doen, waarbij alle kinderen bereikt worden, roept dit vragen op bij ons.

Vragen als:

Zijn wij als gemeente niet flexibel genoeg, omdat wij het als een ‘Geplaceerd Evenement’ benaderen en de andere gemeenten als een ‘Doorstroomevenement’?

Is de organisatie niet creatief genoeg? (NB. Iets wat wij ons niet kunnen voorstellen, want de Asser intocht kan gerust omschreven worden als ‘De trots van het Noorden’)

In het verlengde van bovenstaande constatering de vraag of het de grootte van ‘ons’ evenement is dat belemmerend werkt?

Het geboden Asser alternatief in de vorm van een 2-tal ‘voorstellingen’ in de Gouveneurstuin en (de reguliere) rondgang door de wijk Marsdijk is wat ons betreft geen echt alternatief. Het ingesloten karakter en de oppervlakte van de Gouveneurstuin werken dusdanig beperkend, dat slechts een deel van de Asser kinderen zal worden bereikt.

Is het wellicht een idee om onze veel geroemde ‘Blauwe As’ te gebruiken voor een ‘echte intocht’? Per slot van rekening is deze (gouden)vaarweg gecreëerd voor ‘het rondje Assen’. Een rondje waarbij veel meer kinderen bediend worden en dat is toch waar het om draait!

Kees Boonzaaijer,

Namens de fractie van Stadspartij PLOP

In het Dagblad van het Noorden staat er inmiddels dit artikel over: https://dvhn.nl/drenthe/assen/Geen-Sinterklaasintocht-in-Assen-verbazing-bij-Stadspartij-PLOP-Zijn-wij-als-gemeente-niet-flexibel-genoeg-27098310.html

Ook een  voor Assen?