Schriftelijke vragen brandstichting en veiligheid

Stadspartij PLOP heeft over dit onderwerp vandaag schriftelijke vragen gesteld.

 

Assen 13 oktober 2021

Betreft : toename onveiligheidsgevoel

 

Aan het College van B&w van de gemeente Assen

 

Geacht College,

Namens de fractie van Stadspartij PLOP spreek ik onze bezorgdheid uit over de reeks branden (voornamelijk) in de openbare ruimte, waaraan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid brandstichting ten grondslag ligt.

Hieronder een opsomming van de ‘oogst’ van de laatste 12 dagen.

01-10-2021 Brand mobiele toiletten (Baggelhuizerplas)

05-10-2021 Brand auto (Peter van Anrooystraat)

05-10-2021 Brand oude pand Lidl (Burgemeester de Dreuplein)

09-10-2021 Brand Taxibus (Amstelstraat)

09-10-2021 Brand (deel)scooter  (Lekstraat/Geulstraat)

09-10-2021 Brand (deel)scooter (Paul Krugerstraat)

10-10-2021 Brand (deel) scooter (Eiberstraat  - NB. Waarbij cameraman van Persbureau Meter door aangeschoten omstander zwaar bedreigd
                                                         werd. Over hufterig gedrag gesproken!)

10-10-2021 Brand (deel)scooter (Valkenweg/Adelaarsweg)

10-10-2021 Brand kinderboomhut (Dr. A.F. Philipsweg)

12-10-2021 Brand woning (De Omloop)

Aanvullend de opmerking dat niet alleen de frequentie in voorvallen is toegenomen, maar ook de intensiteit.

Bovenstaande incidenten wekken bij PLOP en ongetwijfeld een aanzienlijk deel van de Asser samenleving de indruk, dat er sprake is van een enorme toename in de afgelopen periode. Gevoelens van onveiligheid nemen toe. Sterker nog. Inwoners worden bang.

College en in het bijzonder de portefeuillehouder Veiligheid wat gaat u doen om deze gevoelens van onrust en angst weg te nemen?

 

Kees Boonzaaijer
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?