Schriftelijke vragen ontbreken verantwoording TT festival 2020

Assen, 18 september 2021

Aan het College van B&W van de gemeente Assen

Onderwerp: ontbreken verantwoording TT festival 2020

 

Geacht College van B&W,

Dat in 2020 (en inmiddels ook in 2021) het TT festival, voor Assen één van de jaarlijkse hoogtepunten, niet door kon gaan was spijtig maar logisch ook. De evaluatie afgelopen januari liet financiële cijfers zien die bij PLOP de wenkbrauwen deed fronzen. Technische vragen hierover zijn keurig beantwoord. Dat met uitzondering van de cijfermatige vragen. Want gedetailleerde verantwoording van de opbrengsten en kosten van het TT Festival editie 2020 zou uiterlijk 1 april 2021 aangeleverd worden door de verantwoordelijke Stichting. Er wordt ons toegezegd dat wij te zijner tijd hierover zullen worden geïnformeerd.

Dat “te zijner tijd” is blijkbaar een ruim begrip, want deze gedetailleerde verantwoording hebben we nog steeds niet spontaan van het College mogen ontvangen.
Ons verzoek op 26 augustus naar deze verantwoording wordt eerst beantwoord met “de betreffende medewerker is tot 5 september met vakantie”. Daar gaan onze wenkbrauwen weer. Is er niemand anders die een officiële verantwoording kan opzoeken en doorsturen?
Als een week nadat die ene speciale medewerker terug is van vakantie er nog steeds geen reactie is, informeren wij nogmaals via de griffie. Wat is er toch aan de hand? Waarom krijgen we geen enkele reactie vanuit het Stadhuis (lees College)? Er blijkt eerst een gesprek met de wethouder nodig weet de griffie te vertellen. Dat gesprek vindt diezelfde dag, 12 september, plaats.
De week zet zich voort en het blijft oorverdovend stil. Drie werkdagen staat er normaal voor beantwoording. Dit kan toch niet waar zijn?
Eerst hoor je niets na die toezegging dat we geïnformeerd zullen worden en dan wordt onze vervolgvraag hierover rustig genegeerd!

Dit gedrag van dit college komt ons helaas bekend voor. PLOP is al meerdere keren geconfronteerd met vertraging van antwoorden op vragen waardoor dit college in verlegenheid werd gebracht. In de tussentijd werd er vaak eerst een probleem of tekortkoming weggewerkt.
Dat u als college dit als acceptabel gedrag ziet, betreurt ons zeer. PLOP ziet dit niet alleen als een vorm van bewuste belemmering in het functioneren van de raad, maar ervaart dit ook als minachting van de raad door dit college.
Het doet ons nu de volgende, verontrustende vraag stellen.

College wat is hier aan de hand, wat houdt u deze keer voor ons achter?


Met vriendelijke groeten,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?