Rekenkamer Rapport over de lenigheid van de Asser ambtelijke organisatie

Vooraf

In mei van dit jaar kwam het rapport van de Rekenkamer al in het nieuws waarin de lenigheid van de Asser ambtelijke organisatie is onderzocht. De nadruk in de berichtgeving lag vooral ook op de kritische resultaten. Het college reageerde ook meteen behoorlijk verdedigend, blijkbaar in haar wiek geschoten. Als raad konden we ons niet laten horen, want de bespreking stond pas gepland in september. Wel zagen we meteen hoe het werkt in het politieke bestuur. Want het voorsorteren op personele uitbreiding bij de komende begroting begon meteen met dit rapport in de hand. Enige vorm van zelfreflectie door het Asser bestuur werd amper getoond.

De details van het rapport dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Vandaar dat een week voor deze raadsvergadering het rapport besloten besproken is door de raad. Natuurlijk moeten we als raad, na dat gedoe in mei, ons ook publiekelijk uitspreken. Voor Assen maar zeker ook al die ambtenaren. Ook al kan dat alleen maar gaan over de conclusies en aanbevelingen. PLOP heeft er voor gezorgd dat we dat ook als raad op 9 september hebben gedaan.

Henk Santing, fractievoorzitter

Bijdrage PLOP RKC rapport Raad 9 september 2021

Voorzitter,

Het ontvangen van een compliment is voor velen lastig. Net als het omgaan met kritiek. Niets menselijks is ons vreemd. Als de rekenkamer dan een onderzoek gaat doen naar jouw werk, voelt dat dus ook gewoon ongemakkelijk. Want de gemeentelijke organisatie bestaat natuurlijk vooral uit mensen en het onderzoek gaat dan ook over mensen en hun doen en laten in hun werk. Werk waaruit ze trots halen en waar ze zich volop voor inzetten.

De conclusies uit het rapport bevatten ook de nodige positieve zaken. Over de gemeente zelf én de medewerkers. En daarmee klinkt er ook waardering door. Een waardering die Stadspartij PLOP ook graag uitspreekt naar alle medewerkers van de gemeente Assen.
Daarnaast noemt het rapport uiteraard ook de nodige verbeterpunten, Die moeten we met zijn allen juist koesteren, want het biedt ons de kans om het Asser bestuur en onze dienstverlening beter te maken.
En een kleine uit de school klap, ook de rol van deze raad blijft niet onbenoemd in het rapport. Ook bij ons kan het beter.

Uit de aanbevelingen wil ik vooral benoemen de noodzaak tot duidelijkheid in de organisatie. Een duidelijkheid die begint met weten waar jij en jouw afdeling aan moet voldoen. Weten waar de prioriteiten liggen. Weten hoe dat bijdraagt aan de doelen van de gemeente Assen. En dat, dat kan alleen als de vertaalslag van die doelen ook is gemaakt.
Dan ontstaat focus, verdwijnt vrijblijvendheid en, je zal verrast zijn, verdwijnt die gevoelde werkdruk.

Voorzitter, het is ook goed om in de conclusies te lezen dat de formatie van de gemeente Assen kwantitatief op orde is. Ook al ligt dat genuanceerder als je wat dieper kijkt.
Over de reactie van het college hierop zijn wij echter verbaasd. Die vinden hierin juist een aanleiding om de capaciteit te vergroten zo is ook gebleken tijdens de bespreking van de kaderbrief.
Bij de komende begrotingsbespreking zullie wij dit nadrukkelijk volgen.

Tot slot voorzitter.
Mijn fractie is vooral blij met dit onderzoek. Aan ons allen de opdracht om hiervan te leren en vooral de kansen te pakken om nog beter te worden.

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 9 september 2021

Ook een  voor Assen?