Aanvulling op de warmtevisie Kloosterveen, het zogenaamde Addendum


Wat woorden vooraf

Een week eerder hebben we in de Asser gemeenteraad deze toevoeging aan de warmtevisie voor Assen consulterend besproken. De werkgroep Kloosterveen heeft hierin een geweldige en deskundige inbreng gehad. Al hun bezwaarpunten zijn benoemd en eigenlijk van tafel. De gemeente Assen doet vooral veel beloften over de mogelijkheden voor financiële steun. Het meeste daarvan is vooralsnog gebakken lucht, zo blijkt uit de antwoorden die wethouder Dekker gaf op vragen van PLOP in die vergadering. Waarom schrijf je dat dan op als gemeente? Hebben ze nou niets geleerd?

De raad gaat vandaag unaniem akkoord met de toevoeging van het Addendum aan die afgelopen maart aangenomen warmtevisie. Iedereen lijkt blij, maar het is eigenlijk gewoon triest. Want wat er nu ligt als aangevulde warmtevisie, is waar de volledige oppositie in maart op heeft aangedrongen. Waar ook Kloosterveen zich toen zo over uitsprak. Het niet willen luisteren en niet willen wijken van deze coalitiepartijen heeft veel vertrouwen gekost in de Asser gemeenschap.
Het enige lichtpuntje is dat Assen nu beschikt over een groep zeer deskundige inwoners op dit gebied.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

Bijdrage Stadspartij PLOP Addendum Raad 9 september 2021

Voorzitter,

Dat PLOP geen voorstander is van de in maart door deze raad aangenomen warmtevisie is in deze raad en in Assen wel bekend. Maar ook in Hoogeveen zo blijkt nu, alwaar het college de PLOP-visie heeft overgenomen. Daarmee voorkomen ze ook de onrust die bij een startwijk kan ontstaan als die onverwacht daarmee worden geconfronteerd. zoals in Assen de wijk Kloosterveen. Die keuze en invulling in Assen is het besluit van de vijf partijen die deze coalitie in Assen vormen.

Resultaat: een kansloos proces om nu nog dat politieke coalitie doel te realiseren van 4.000 woningen in 2030 van het gas af.

De Asser trein die rijdt nu eenmaal en het college is niet van plan te stoppen. Doch om niet helemaal met lege handen te staan, moet de trein even wat langzamer rijden. Dus is het college in gesprek gegaan met de werkgroep Duurzaam Kloosterveen.
Met voorliggende Addendum als resultaat.
Duurzaam Kloosterveen is daarmee een beetje blij want de hete hangijzers zijn verdwenen.
Het college is blij want zo kan men door met het opstellen van dat Wijkuitvoeringsplan. De trein kan weer doorstomen nu.

Afrondend voorzitter.
Met het aannemen van dit Addendum doen we Kloosterveen een heel groot plezier. Vooral omdat het zonder het Addendum voor hen helemaal een drama wordt.
Dat we hiermee die toch gemeenschappelijke ambities om de CO2 uitstoot te verminderen, slecht beginnen in de komende jaren, is vooral het gevolg van de handelswijze van dit college.
Wat dat aangaat zijn de verwachtingen in Hoogeveen hoger. En daar zijn ze in elk geval blij dat déze Asser trein niet in Hoogeveen stopt.

Tot zover

 

Fractievoorzitter Henk Santing in de raadsvergadering van 9 september 2021

Ook een  voor Assen?