Addendum Transitievisie Warmte

Voorzitter,

Als het college toch eens vooraf in overleg met de inwoners was gegaan. Dan had dit veel ellende gescheeld. Want dat overleg met inwoners iets zinvols kan opleveren, zien we aan de input van de werkgroep Duurzaam Kloosterveen in dit Addendum. Die hebben zich ook in sneltreinvaart tot experts op het gebied van de warmte transitie gemaakt.

De gemeentelijke inbreng kenmerkt zich doordat inwoners een financiële worst wordt voorgehouden, voor de vegetariërs een wortel. Zoals subsidies, financieringsmogelijkheden en collectieve inkoop.
Welke beelden heeft het college hierbij? Wat is er concreet en wat zijn nog slechts ideeën? Wat gaat Assen hier zelf aan bijdragen? Graag duidelijkheid hierover.

Daarnaast belooft de gemeente dat de bewoners die als eerste willen overstappen, optimaal ontzorgd en gefaciliteerd zullen worden.
Kan de wethouder aangeven wat hier “als eerste” betekent? En wat is “overstappen” in deze? Helemaal van het gas af? Of telt de overstap naar elektrisch koken ook al? Ook hier graag verduidelijking van het college.

Onderdeel van de worst en wortel is het begrip Startwijk. Dat biedt kansen, zo wordt geschreven. Zoals aanvullende financieringsconstructies beschikbaar uit het Nationaal Warmtefonds, specifiek voor startwijken.
Zou de wethouder kunnen aangeven welke aanvullende constructies uit dat Warmtefonds dat dan zijn?

Voorzitter, er wordt zeker veel moois gezegd in dit Addendum. Stadspartij PLOP vraagt zich dan ook af waarom dit Addendum qua aanpak, beloften en toezeggingen niet gewoon voor heel Assen toepasbaar is? Dat zou het verhaal van Assen sterker maken en ook het beeld voorkomen dat we onderscheid maken in Assenaren
Graag de kijk van het college hierop.

Tot slot voorzitter, de vraag “hoe gaan we nu straks verder?”
Gewoon doorgaan en een Wijkuitvoeringsplan opstellen?
Ik heb de laatste bijeenkomst in de wijk mogen meemaken, bewoners in gesprek met de gemeente. Schokkend om van Assenaren te horen dat ze vanwege de oorspronkelijk visie nadrukkelijk overwegen uit deze wijk te verhuizen. Na ruim 10 jaar woonplezier. Het wantrouwen in de gemeente Assen is groot na die oorspronkelijke visie. Nog steeds. Ook met dit Addendum.

De wethouder heeft al eerder gezegd dat als het niet betaalbaar is voor inwoners, kosten neutraal zogezegd, dan stopt voor haar de transitie.
De eerste fase van het wijkuitvoeringsplan, over techniek en kosten, geeft op die betaalbaarheid al een goed antwoord. Wat Stadspartij PLOP aangaat legt deze raad dan ook daar al het volgende beslispunt voor de vraag “hoe nu verder te gaan”. Dit voordat er een geheel afgerond wijkuitvoeringsplan ligt.
Graag horen we de kijk van andere partijen op dit voorstel en hoe het college hier tegenaan kijkt.

Tot zover

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de consulterende raadsbijeenkomst op 2 september 2021

Ook een  voor Assen?