Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed

Voorzitter,

Een Masterplan is een hoog-over plan. Globaal, visie omvattend, voor een langere termijn bedoeld, meerdere projecten omvattend. Dat zit ook allemaal in dit Masterplan Klimaatneutraal Gemeentelijk Vastgoed. Maar daarmee zijn de kaders in zo’n plan ook vrij abstract. En hoe die kaders vervolgens in afwegingen in verhouding staan, blijft vooral in het midden.

Na deze kritiek van ons in de consulterende bespreking, bood de wethouder ons aan om op het Stadhuis kennis te komen nemen van de opbouw en totstandkoming van de routekaart. Het is een digitale toelichting geworden. Helder is nu hoe het tot stand is gekomen, wat de afwegingen zijn geweest en welke keuzes daarin zijn gemaakt, hoe het vervolg er uit ziet en welke gebouwen dan wanneer aan de beurt zijn.

Voorzitter. Dat stapje dieper aan informatie, zonder overbodige details, dat is er dus wel. We hadden ook niet anders verwacht. Maar we hadden toch graag gezien dat er een vorm gevonden was waarin dit expliciet deel zou hebben uitgemaakt van dit raadsvoorstel.

Al met al hebben wij nu een goed beeld voorzitter.
Het doet ons daarbij meer dan deugd dat wij onze oproep tot meer realisme van anderhalf jaar geleden nu in het masterplan terugzien. Er wordt inmiddels al 20 jaar uitgetrokken voor het verduurzamen in plaats van de eerdere 10 jaar.
En, zeker zo belangrijk, er wordt nu goed aangesloten bij het meer-jaren-onderhoudsplan van de gebouwen. Zo wordt Asser geld ook duurzaam besteed.

Ook zien we onze oproep terug om breder te kijken dan alleen energie opwekking en gebruik. Hoewel het nu wel een hele waslijst is geworden aan min of meer container begrippen. We vragen ons af hoe dit nuttig ingevuld gaat worden. Zodat het geen holle frasen blijken te zijn van zie-eens-hoe-goed-wij-het-doen.

Tot slot voorzitter, zijn we in de uitwerking benieuwd naar die gedragscampagne. Want, mocht dit een serieuze inhoudelijke bijdrage kunnen hebben, dan is het wellicht breder in te zetten in Assen dan enkel de gebruikers van het gemeentelijk vastgoed.

Tot zover

 

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020

Ook een  voor Assen?