Lokale Inclusie Agenda

Voorzitter,

Iedereen in Assen telt mee, doet mee en voelt zich gezien.
Woorden opgetekend in het huidige bestuursakkoord. Maar ook woorden uit het vorige akkoord en het akkoord daarvoor.
Enige scepsis over de oprechtheid van deze woorden blijft wel hangen voorzitter.
Zelfs de door deze raad aangenomen motie die om zo’n inclusie agenda vraagt is al weer van ruim 3 jaar geleden.
Per 1 juli 2018 is in Nederland het besluit digitale toegankelijk ingegaan. Daarbij is aangegeven dat de Asser website per afgelopen 23 september moest voldoen aan de toegankelijkheid richtlijnen. En hoever zijn we nu in Assen? We hebben de toegankelijkheidstoets uitgevoerd. Oftewel we weten nu dat onze website nog niet aan de richtlijnen voldoet.

Maar voorzitter. We hebben vandaag die inclusie agenda toch voor ons liggen en kunnen na vandaag de eerste stappen gaan maken richting een toegankelijk Assen.
De agenda is zeker wel ambitieus gezien die eerste looptijd van een jaar.
Duidelijk is ook dat toegankelijkheid moet landen in al die andere begrotingprogramma’s van Assen. Daar ligt ook de nodige focus op binnen de agenda met bijvoorbeeld die ambassadeurs binnen de organisatie. Een goede zet.

Maar zoals ik al zei, we zijn in Assen traag op gang gekomen. Daarmee hebben we een belangrijk uitvoeringsprogramma al in december 2018 aangenomen zonder die daar toch gewenste toegankelijkheidtoets. Ik heb het over het uitvoeringsprogramma mobiliteit.
Stadspartij Plop zou het college willen uitnodigen om met de kennis en kunde van toegankelijkheid van vandaag nog eens naar dit programma te laten kijken. En uiteraard ook tijdens de feitelijke uitvoering.

Tot slot wensen we de wethouder succes met de aanpak richting een inclusief Assen. We zullen hem en de rest van het college nadrukkelijk volgen op dit onderwerp.

Tot zover

 

Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 19 november 2020

Ook een  voor Assen?