Schriftelijke vragen intrekken ontheffing digitale bezoekerspas ‘Vergunning parkeren’ voor ondernemers

Datum: 3 december 2020

Aan: Het College van B&W van de gemeente Assen

Betreft: Intrekken ontheffing digitale bezoekerspas ‘Vergunning parkeren’ voor ondernemers.

Geacht College,

In uw onstuitbare drang het parkeerbeleid van de gemeente Assen te blijven door ontwikkelen heeft u de bewoners/ondernemers in de ‘schil rond het centrum van Assen’ weer weten te verrassen met nieuwe maatregelen rond het ‘vergunning parkeren in de zones’. Deze regeling, exclusief voor aanwonenden en hun bezoekers, is in het verleden bedacht om de parkeerdruk in de straten rondom de binnenstad te verlichten. Echter door nu ‘betaald parkeren’ in te voeren in deze zones, waar bewoners/ondernemers in de huidige situatie al regelmatig geconfronteerd worden met een tekort aan parkeergelegenheid, werkt dit weer averechts. Betroffen bewoners hebben zich gelukkig georganiseerd en het verzet tegen deze vorm van ‘extra inkomsten generen’ is groot. Wij zullen de ontwikkelingen rondom deze acties nauwgezet volgen.

Echter, het zijn niet alleen de bewoners in ‘de schil’ die zich niet kunnen vinden in de aanpassing van het parkeerbeleid m.i.v. 1 januari 2021. Ook ondernemers die gebruik maken van de mogelijkheid tot verstrekking van bezoekerspassen ten behoeve van hun klanten worden met een probleem opgezadeld, waarvoor hen in het verleden een oplossing is geboden. (NB. Een oplossing die mede op aandrang van Stadspartij PLOP in 2016 tot stand is gekomen).

Het betreft hier ontheffingen voor de digitale verwerking van het parkeren door bezoekers, wat inhoud dat zij gebruik mogen blijven maken van de zgn. ‘papieren bezoekerspas’. Deze ontheffingen worden bij hoge uitzondering verstrekt. Pas nadat, in de zorgvuldige toetsing vooraf, aantoonbaar is gemaakt dat digitale verwerking belemmerend werkt op de bedrijfsvoering. Na toekenning stuurt de gemeente een mail (in mijn bezit) met daarin de bevestiging dat betrokken ondernemer in aanmerking komt voor een ontheffing, zonder vermelding van enige restrictie over tijdsduur of einddatum van deze maatwerkvoorziening.

Dit is waarom het hen (en ook mij) ten zeerste verbaast dat zij, zonder dat er een verandering in bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden, de ontheffing m.i.v. 1 januari 2021 kwijt dreigen te raken.

Een 2-tal ondernemers aan de Vaart NZ, zijnde de uitbater van ‘eetcafé de Witterbrug’ en de eigenaresse van kapsalon ‘Wilma’s Hairworld’, hebben mij deelgenoot gemaakt van hun verontwaardiging en zorgen over het kwijtraken van de ontheffing. Zij geven aan dat ondernemen en je hoofd boven water houden in de huidige Coronatijd zwaar is en dat zij de in het vooruitzicht gestelde gemeentelijke maatregelen als een onnodige verzwaring beleven.

Vandaar de volgende vragen:

  • Bent u het met mij eens dat het (digitale) doel niet alle middelen heiligt?
  • Dat er geen directe aanleiding bestaat de, uit noodzaak voor een goede bedrijfsvoering, ingevoerde ’papieren bezoekersvergunning’ voor ondernemers in te trekken?
  • Daar bovenop, het in deze Corona tijd extra impact heeft en dus ongewenst is ondernemers op te zadelen met problemen, die u in het verleden hebt weggenomen?
  • Is de aanname gerechtigd dat, met bovenstaande constateringen en feiten als onderbouwing, ‘gezond verstand’ zal zegevieren. En dat deze vorm van ‘voortschrijdend inzicht’ zal leiden tot het herstellen van deze ‘omissie in beleid’?

Met vriendelijk groeten,

Kees Boonzaaijer

Namens de fractie van Stadspartij PLOP

  

Ook een  voor Assen?