Armoede en schuldhulpverlening

Voorzitter,

Voor ons ligt de nota “Brede aanpak Armoede en Schuldhulpverlening”.

Zoals ik al eerder zei:

“Mooi dat er meer aandacht komt voor signaleren, voorkomen en vroegtijdige aanpak. En uiteraard heel fijn dat er afspraken gemaakt zijn met de scholen, waar het gaat om het meedoen van álle kinderen.”

In de vorige vergadering viel een paar keer de term “in eigen kracht”.

Ik zou een verschil willen maken tussen “in eigen kracht laten” en “mensen in hun waarde laten”

Stadspartij PLOP is van mening dat mensen ten allen tijde in hun waarde gelaten moeten worden, ook als ze even niet “in eigen kracht” gelaten kunnen worden.

En we moeten ons realiseren dat er altijd mensen zullen zijn die de begeleiding blijvend nodig hebben, omdat ze het niet op eigen kracht kunnen.

Voorzitter, veel van de mensen waar in deze nota over wordt gesproken, zijn bekend bij een instantie. Maar er zijn ook velen die, zeker nu in coronatijd, niet in beeld zijn.

Deze mensen worden misschien bereikt omdat scholen problemen signaleren.

Maar per 01-01-2021 hebben we ook te maken met het, door ruim 350 gemeenten ondertekende, Convenant Vroegsignalering Schulden.

Dit Convenant waar, behalve de gemeenten, ook energiebedrijven, zorgverzekeringen en woningcorporaties hun handtekening onder hebben gezet, is bedoeld als aanvulling op dat wat er al is aan schuldhulpverlening, met als doel de klanten eerder te bereiken.

Op deze manier worden dreigende escalaties, zoals inzet van deurwaarders, huisuitzettingen of afsluiting van water en energie, misschien voorkomen.

In een reactie laat de voorzitter van de NVVK, dhr. Florijn, weten dat het aan de gemeenten zelf is om te beslissen hoe deze inwoners worden benaderd.

Ik citeer: “Hoe gemeenten dat doen, mogen ze zelf bepalen. Ze gaan erop af, bellen of sturen een brief.”

Stadspartij PLOP pleit ervoor om hier omzichtig mee om te gaan. Een onverwacht huisbezoek kan zeer bedreigend overkomen bij deze mensen.

Voorzitter, laten we hopen dat we door deze nota die voor ons ligt en het ondertekende convenant, deze mensen kunnen helpen, zonder een waardeoordeel te vellen en Stadspartij PLOP hoopt dat we over één jaar, bij de eerste evaluatie een positief geluid horen.

Lia de Ruiter-Dekker tijdens de raadsvergadering van 19 november 2020

Ook een  voor Assen?