Raadsbijdrage Fietssnelweg 16 januari 2020

Vooraf

De Fietssnelweg, Doorfietsroute of tegenwoordig Groene As genaamd (terwijl die vooral langs het kanaal loopt) is een samenwerking van de Provincies Drenthe en Groningen en de tussenliggende Gemeenten. Voor de ontwikkeling daarvan heeft Assen enkele jaren geleden al haar financiële aandeel gereserveerd. En bij het huidige plan is die reservering ruim genoeg, er blijft zelfs nog 1,7 miljoen euro over. Dat scheelt Assen jaarlijks ook nog eens 100.000 euro aan kapitaallasten.

Deze fietsroute is op zich een goed plan. Sluit goed aan op de ontwikkeling van de elektrische fiets die langere fietsafstanden voor ook woon-werk verkeer mogelijk maakt. Ook voor een deel van Marsdijk ontstaat zo een goede fietsaansluiting met het centrum en verder.
Maar over het tracé dat gekozen is, valt nog wel wat te zeggen. Met name het zandpad langs het kanaal bij Marsdijk. Doordat de bewoners van die wijk veel te laat serieus geïnformeerd werden, was er eigenlijk geen tijd meer om naar een alternatief te kijken. Een alternatief waar de Marsdijkers om vragen. Maar de bestuurlijke afspraken zijn dat uiterlijk in 2020 begonnen moet worden met de aanleg van het traject. Dus werd er niet echt meer geluisterd.

In onze bijdrage doen we nog een laatste poging om het college de juiste keuze te laten maken en te laten luisteren naar de wens van de wijk. Die wijk die zo’n prominente plek inneemt in dat net besproken nieuwe bestuursakkoord. Wat Stadspartij PLOP aangaat, is de coalitie meteen in haar eerste mogelijkheid om die wijk serieus te nemen, gezakt.

Dat zakken van het college is uiteindelijk voor Stadspartij PLOP overigens geen reden om het totale plan af te schieten. Het plan is met 21 stemmen voor (Coalitie en PLOP) en 11 tegen (PvdA, CDA, 50+ en lijst Deen) aangenomen.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij PLOP

Raadsbijdrage Stadspartij PLOP, fietssnelweg 16 januari 2020

Allereerst dank aan de wethouder voor de aanvullende informatie over de variantenafweging bij het tracé bij de roeivereniging en de Lonerbult. Leerzaam ook. Want je ziet hierin terug wat het betekent als je ook de bewoners ter plekke tijdig betrekt en er goed de tijd voor neemt. Want zelfs zonder de later toegevoegde inbreng van die bewoners is het traject strak rond de Lonerbult al dé voorkeursvariant.
Wijsheid komt met de tijd. Inmiddels een hele andere voorkeur dan in december 2017, toen het voorstel informerend in deze raad werd besproken. Toen nog genoten juist 3 andere varianten een realistische voorkeur.

Hoe anders is de gang van zaken ten aanzien het zandpad van de Kanaaldijk. In die vergadering van december 2017 staat deze route al ingetekend. En, hoewel met vele partijen ook toen al contact was over het tracé van de fietssnelweg, werden de bewoners van Marsdijk pas afgelopen september aangesloten en gehoord. Bijna 2 jaar later dus. Veel te laat om nog open te staan voor de werkelijke waarde van dit zandpad voor de wijk.
Dit is geen honden uitlaatplek voorzitter.
Dit zandpad maakt deel uit van het natuurlijke gebied rondom het kanaal, dat mede door deze gemeente gecreëerd is. Veelvuldig gebruikt ook door wandelaars, vissers, loopgroepen enzo en de watersporters die hier hun boot te water kunnen laten.

Dit overwegende voorzitter vragen wij de wethouder of ze nog bereid is om naar een alternatieve route te kijken. Gebruik makend van de Vriezerweg tot vóór die eerste onderdoorgang. Om vervolgens langs het spoor te blijven gaan en een goede, veilige aansluiting te maken op het tracé bij de roeiclub.
Het kost vast wat meer, maar er is nog financiële ruimte. En, we krijgen er veel voor terug. Behoud van natuur, tevreden Marsdijkers en sporters, de visplaatsen kunnen blijven net als die plaats voor de boottrailer. En de fietser? Die krijgt op dit tracé eindelijk iets anders te zien dan een kanaal aan hun zijde.

Voorzitter.
Deze fietssnelweg draagt bij aan het adagium van de fiets op 1. Maar wij vinden dat dat vooral moet gebeuren in balans met allerlei andere zaken. Ook dus met de waarde en wensen van de wijk Marsdijk. Die wijk zo prominent genoemd door deze nieuwe coalitie, als kracht van de stad

Tot zover

Ook een  voor Assen?