Tarieven belastingen en heffingen 2020

Vooraf

Aan het eind van het jaar worden de tarieven voor gemeentelijke belastingen, heffingen en leges vastgesteld. Gebruikelijk is dat deze tarieven gebaseerd zijn op de vastgestelde begroting en bestuursakkoord.

De eind november aangenomen beleidsarme begroting kent geen bijzonderheden meer over belastingen. Voor de potentiele coalitie partijen vormt dit echter geen belemmering om toch een extra OZB verhoging van 10% voor te stellen. Schaamteloos. Wel deze OZB verhoging doorvoeren en met geen enkele bezuinigingsmaatregel komen. En als je dan afstand neemt van deze verhoging durven ze (VVD) ook nog schaamteloos te vragen met welke maatregelen jij dan komt! En GL is er zelfs trots op! Tsja, de arrogantie van de stemmenwinst en het eerste pluche.

Schaamteloos ook naar de raad toe, die net die beleidsarme begroting heeft aangenomen. Zonder coalitieakkoord nu al een voorschot nemen op dat mogelijke akkoord. Gevaarlijk spel van D66 en de SP om zo op zaken vooruit te lopen. Een voorschot wellicht op wat de raad te wachten staat de komende 2 jaar, de democratie van de meerderheid.

Omdat ook de verhoging van de toeristenbelasting nu nog moest worden meegenomen, ontbrak blijkbaar de tijd om fatsoenlijk in overleg te gaan met de TT campings. Die verhoging in de TT-week met 1,65 euro is aldus vooral door hun strot geduwd. Niks open gesprek. Eén van de redenen waarom wij opgestapt zijn.

Een tweetal amendementen op de tarieventabel werden ingediend. Het CDA, 50+ en Plop dienden een amendement in om die extra OZB verhoging van tafel te halen. Met 11 voor (Stadspartij PLOP, CDA, 50+, lijst Deen), 20 tegen (CU, GL, VVD, D66, SP en de PvdA) haalde dit het dus niet.

Het tweede amendement ingediend door Stadspartij PLOP en het CDA had tot doel de precariobelasting 2020 te ontdoen van de per ongeluk doorgevoerde verhoging van 10% van vorig jaar (zie het aparte nieuwsitem hierover). Ook dit haalde het niet met wederom dezelfde 11 voor en 20 tegen.

De tarieventabel zelf werd, zoals te verwachten was, aangenomen met 19 (CU, GL, VVD, D66, SP, PvdA) voor en 12 (Plop, CDA, 50+, lijst Deen) tegen. Zelfde partijen als bij de amendementen. Alleen het raadslid Homan (VVD) stemde tegen. Per ongeluk denken velen en daar is Homan niet rouwig om.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

 

Bijdrage Stadspartij Plop over de Tarieventabel belastingen, heffingen en leges 2020, raad 19 december 2019

Vanavond wordt in Assen de voetbalwedstrijd ACV – Hoogeveen gespeeld. Bijzonder aan deze wedstrijd is dat gespeeld wordt met vernieuwde spelregels. Een experiment om te zien wat wel en niet werkt om het voetbal aantrekkelijker te maken.
In analogie behandelen wij hier in deze raad de tarieventabel 2020 waarbij ook vernieuwende regels zijn gehanteerd. Vernieuwend in de zin dat we net een beleidsarme begroting hebben vastgesteld en nu binnen 3 weken geconfronteerd worden met nieuw beleid. Een nieuw beleid gedragen door een mogelijke coalitie zonder dat er sprake is van een bestuursakkoord hier gedeeld in deze raad.
Vernieuwende regels voorzitter, waarmee de democratische transparantie en samenwerking in stad en raad verder genegeerd worden.

Niet de geschiedenis herhaalt zich, maar de actualiteit.

Met stoom en kokend water belastingen omhoog, regels verbuigend, terwijl nog steeds geen enkel zicht is op welke bezuinigingsmaatregelen genomen gaan worden om die grote tekorten op te lossen.

De onroerend zaak belasting moet met een extra 10% omhoog. Wij denken daar anders over en zijn mede indiener van het amendement van het CDA hierover.

De TT-toerist mag voortaan 3 euro toeristenbelasting gaan betalen. De hoge druk gaat wederom ten koste van zorgvuldige afstemming en meenemen van betrokkenen. Zoals blijkt ook uit de reacties van enkele TT-campings.
Wellicht, als de rust is weergekeerd en de TT-toerist belastingen binnen zijn, kan het college ook ons meenemen in de evaluatie hiervan. Als opmaat ook richting de tarieven die eind 2020 moeten worden vastgesteld.

Voorzitter. Verrast en verontwaardigd waren ondernemers toen zij de factuur van de precariobelasting op de mat kregen. Ze werden met een verhoging van 12% geconfronteerd. Ook wij waren verrast, ons ook niet bewust van dat wij en deze raad zo’n verhoging hebben goedgekeurd.
Maar dat hebben we wel.

Het raadsvoorstel vorig jaar maakte geen expliciete melding van de precario belasting. De achterliggende tabel uiteraard wel, maar daar zie je slechts het tarief. Onbedoelde, onvoldoende informatie, voor een afgewogen besluit.

In de ogen van Stadspartij PLOP dus ook een onbedoelde goedkeuring, want de precariobelasting wordt in de regel alleen met de trendmatige verhoging aangepast. Vandaar dat wij hierover schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college. In haar antwoord geeft het college aan dat zij als uitgangspunt dat raadsbesluit van vorig jaar hanteert. Correct natuurlijk, en met respect voor wat deze raad besluit.

En dus, voorzitter, zijn wij als raad zelf aan zet om te bepalen of we een jaar geleden dit besluit onbedoeld hebben genomen. En, of we op onze schreden terug willen keren bij de bepaling van het tarief 2020 voor de precariobelasting. Door dit tarief 2020 te baseren op het tarief 2018 met enkel die trendmatige verhoging in 2019 van 2% in zich.
Stadspartij Plop heeft daartoe een amendement opgesteld, dat wij graag hierbij indienen.

Tot zover

Ook een  voor Assen?