Raadsbijdrage begroting tweede termijn, 28 november 2019

Vooraf

Na de eerste termijn van de behandeling van de begroting op maandag 4 november, dreigde het vervolg op de opvolgende donderdag uit te draaien op mogelijk een chaos. De afspraak tussen de fractievoorzitters die donderdagavond, om te komen tot een beleidsarme begroting, voorkomt dat. Het heeft ook een keerzijde, namelijk dat er tijd ontstond om al weer een basis te vinden voor een vorm van coalitie. Met als gevolg dat de stemverhoudingen weer bekend zijn, 18-15. Tot zover het gebrek aan democratie dat we al kenden. En toch is het te hopen dat er eindelijk ruimte komt in de bestuurscultuur in Assen. Assen heeft het nodig.

Deze beleidsarme begroting heeft als voordeel dat tenminste enkele van de ambities van het college geschrapt worden. Nadeel is dat ook enkele broodnodige investeringen voor Assen nu niet kunnen worden gedaan.
We wilden graag dat het overschot in de rioolheffing volledig zou worden teruggeven aan de belastingbetaler. Ook het gedeelte dat in een grijzer verleden is opgebouwd dan de afgelopen paar jaar. Het amendement dat we daarvoor wilden indienen hebben we van tafel moeten halen. De rare reden hiervoor is dat het beleid dat tot de conclusie van een overschot komt, door de coalitiebreuk nog niet tot een raadsbesluit heeft geleid. Helaas dus, alleen het te veel betaalde in 2018 wordt nu verrekend.
De greep die wederom in de reserves wordt gedaan, zonder dat er zicht is op maatregelen die dit op korte termijn tegengaan, is ons een doorn in het oog. Meer dan 20 miljoen is er de afgelopen paar jaar zo verdampt. Vandaar dat we met het CDA, PvdA, 50+ en lijst Deen een amendement hebben ingediend om enkele grote uitgaven uit te stellen tot er weer ruimte voor is. Betreft de aanleg van de doorfietsroute naar Groningen en de verduurzaming van de Marsdijkhal en het Markehuus. In stemming gebracht en afgewezen, 15 voor en 18 tegen (zijnde de beoogde coalitie).
Daarnaast hebben we een motie ingediend om de uitgaven in het Sociaal Domein te beteugelen. Door onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot instellen van budgetplafonds en instroombeperking. Dat betekent niet dat er geen zorg meer moet worden verleend. Wel moeten zaken anders aangepakt worden. We hebben simpelweg het geld er niet meer voor. Ook daarin hebben we als Stadspartij Plop een taak.
In het debat over de motie was er vooral verontwaardiging over het plan. Alsof wij tegen goede zorg zouden zijn. En daar gaat het juist niet over. Goede zorg kun je alleen bieden als je er het geld voor hebt. Zonder geld kunnen we geen zorg bieden!
Alleen Stadspartij Plop was voor de motie. Besturen is keuzes maken en dat is blijkbaar lastig. Blijven hopen op Den Haag en intussen het failliet van Assen laten gebeuren, dat kan dus niet.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

Bijdrage Stadspartij Plop begrotingsdebat 2e termijn, raad 28 november 2019

“Beleidsarm is deze begroting nu.
Op onderdelen was dit al de wens van Stadspartij Plop, zoals ik in eerste termijn al aangaf.
Zo is het groenbeheer weer op het afgesproken kwaliteitsniveau en zijn ambities van een Stadsbouwmeester, de Stadsecoloog en de Subsidie coördinator geschrapt.
Ook de extra OZB verhoging van wel 10 procent is nu van tafel. Dat scheelt Assen weer een Top 5 notering. Eentje waar we wél de invloed op hebben.
En verdwenen ook is de verhoging van de toeristenbelasting. Dat gesprek met de sector kan zeker door blijven gaan, want er is meer te bereiken dan alleen wat belastinggeld.

Die aan het college toegewezen geldcoach zou redelijk tevreden zijn over deze eerste aanzet. Redelijk zeg ik voorzitter. Want ambities blijven ook gewoon staan. Financieel gehalveerd als gebaar. Kwestie van slimme argumentatie? Er staat gewoon nog 264.000 euro voor die stevige impuls in de energietransitie. Gewoon nieuw beleid voorzitter.
En we zien die ambitie van het preventiefonds ook voor de volle mep terugkomen in het eerste halfjaar. Afspraken met Stila, het klinkt gezocht. Inderdaad Stila is al zeer actief hierin, ze roept luid van de daken dat hier gratis geld te halen is. Maar bescheidenheid van het college door het bedrag van 5 ton wat te verlagen, was een gepaste handreiking geweest.

Het lijkt ook dat beleidsarm een begrip is dat de ene week anders ingevuld wordt dan de andere. Die doorfietsroute wordt van de raadsagenda afgehaald, want het is nieuw beleid. Een week later is er sprake van bestaand beleid, gezien de toelichting bij deze post in de nota van wijzigingen.

Beleidsarm omvat helaas niet de optie om zo hier en daar de uitgaven te temporiseren. Tenminste, wij zien dat niet terug in de nota van wijzigingen. De Provincie, als toekomstige geldcoach en toezichthouder, gaat daar vast nog wel in sturen. We geven hen graag mee dat er faseringsmogelijkheden zijn in de vervanging van het kantoormeubilair, de ICT uitgaven en de verduurzaming van de Marsdijkhal en het Markehuus.

Voorzitter. Stadspartij Plop stelt dat het beleid van die directe teruggave van overschot in de rioolgelden óók betrekking heeft op dat in het verleden opgebouwde overschot van 2,3 miljoen euro. Spreiding hiervan is nieuw beleid. Daarom hebben wij een Amendement opgesteld dat deze directe teruggave regelt.

Tot slot voorzitter.
Deze beleidsarme begroting benadrukt nogmaals dat Assen een groot financieel probleem heeft. Wat Stadspartij Plop aangaat, volgen we het advies dat iedere geldcoach geeft, namelijk “je kan niet meer uitgeven dan er binnen komt”. We zeiden al, je spaarpot leeg eten en hopen op betere tijden, is als die bekende struisvogel die zijn kop in het zand steekt.
Wij zijn voorstander van het instellen van budgetplafonds en instroombeperkingen. We kunnen hier niet snel genoeg mee starten, want ook dit kost tijd.
Vandaar voorzitter dat we hierover een Motie indienen.

Tot zover”

Ook een  voor Assen?