Vragen aan b. en w. en Actium over veiligheidsrisico's c.v.-ketels

Aan het College van B&W van de Gemeente Assen

Assen, 21 oktober 2019

Betreft: - veiligheidsrisico inzake CV ketel AGPO Ferroli

Geacht College,

Afgelopen zaterdag, 19 oktober j.l., is door het consumentenprogramma Kassa aandacht besteed aan het rapport van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) over de gevaren van enkele typen van de CV ketels van Ferroli. Daarin is ook de reële kans op brandgevaar benoemd. Naar aanleiding daarvan hebben wij ook het rapport van de NVWA bestudeerd. Tevens hebben we informatie ingewonnen vanaf de website van Actium, de voornaamste woningcorporatie in Assen.

Dit alles heeft ons er toe gebracht Actium schriftelijk te benaderen. Onze brief is bijgevoegd. Tegelijk wil Stadspartij Plop u als College, verantwoordelijk ook voor de veiligheid van onze inwoners, vragen aandacht aan deze kwestie te besteden bij alle Asser woningcorporaties.

Hoogachtend,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop
(in afschrift aan de media)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van:       Stadspartij Plop

Aan:       Directie Actium

Assen, 21 oktober 2019

Betreft vervanging CV ketels van Agpo Ferroli

Geachte mevrouw / heer,

Afgelopen zaterdag, 19 oktober 2019, is door het consumentenprogramma Kassa wederom aandacht besteed aan de CV ketels van Agpo Ferroli. Vele klachten gaan over vooral smeltschade en zelfs het in brand geraken van de ketel. De problemen hebben betrekking op de CV ketels geproduceerd tussen 1997 en 2011 van het type Econpact, MegaDens, Ultima en MegaLux.

Naar aanleiding van het onderzoek van Kassa in maart van dit jaar heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek naar genoemde ketels uitgevoerd. Zie daarvoor https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/04/resultaten-onderzoek-agpo-ferroli-cv-ketels
De belangrijkste conclusies uit het NVWA onderzoeksrapport zijn:

 1. Oudere CV ketels van dit merk kunnen ernstig oververhit raken
 2. CV ketels die zijn voorzien van met een warmte terugwin unit kunnen in brand vliegen
 3. alle CV ketels van Ferroli moeten worden aangepast zodat ze zichzelf kunnen uitschakelen bij oververhitting
 4. Deze cv ketels zouden volgens de huidige veiligheidsvoorschriften nooit op de markt hebben mogen komen
  NB waarbij deze huidige voorschriften al van toepassing waren toen deze ketels op de markt kwamen!

De algehele gevolgtrekking uit dit onderzoek zou moeten zijn dat al deze ketels met spoed vervangen moeten worden.

Leverancier Ferroli stelt dat indien er goed onderhoud wordt verricht hun ketels geen problemen opleveren. Hoe het onderhoud moet plaatsvinden heeft Ferroli de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. Waarmee deze ketels van onderhoudsvriendelijk naar onderhoudsintensief transformeerden.

Een verdere conclusie die in Kassa getrokken wordt, is dat dit soort ketels niet alleen mogen worden gelaten of dat je gaat slapen terwijl de ketel brand. In beide situaties is het advies om voor de veiligheid de ketel uit te doen. Een welhaast onmogelijke situatie.

Afgelopen maart heeft u uw huurders geïnformeerd over de situatie op dat moment. Een vergelijkbare tekst staat op uw website (als bijlage aan het eind van deze brief toegevoegd). Het actuele onderzoek van de NVWA geeft aan dat de situatie ernstiger is dan zoals in maart gedacht. Dat vraagt ons inziens om passende maatregelen. Het brengt ons tot onderstaande vragen.

 1. Hoeveel van de 2100 CV ketels van het genoemde merk en type zijn er inmiddels vervangen?
 2. Wanneer wordt verwacht dat alle 2100 CV ketels vervangen zullen zijn?
 3. Heeft Actium ook CV ketels van de andere 2 typen zoals genoemd in het actuele NVWA rapport en zo ja hoeveel zijn dat er dan?
 4. Onderschrijft Actium de uitkomsten en adviezen van het recente rapport van de NVWA?
 5. Vindt het onderhoud aan deze ketels ook daadwerkelijk plaats zoals in de laatste upgrade van de onderhoudsvoorschriften door Ferroli voorgeschreven?
 6. Is Actium voornemens om de vervanging van al deze genoemde brandgevaarlijke CV ketels te versnellen ten opzichte van de eerdere planning?
 7. Is het daarbij een idee om het feit dat een ketel beschikt over een warmte terug win unit, het type waarbij de branden zijn opgetreden, een rol te laten spelen in de volgorde van vervanging van de ketels van Actium?
 8. Is Actium in staat en bereid om de communicatie over wanneer de CV ketel van een huurder ongeveer wordt vervangen ook individueel te communiceren?

U begrijpt, wij maken ons zorgen over de veiligheid van uw huurders, inwoners van onze stad én uiteraard ook van andere plaatsen. U zal daar vast niet anders instaan.
We hebben deze brief ook aan B&W van Assen gestuurd en ook hun aandacht gevraagd voor deze kwestie richting alle woningcorporaties die in Assen actief zijn. Dit in afschrift aan de media.
Uw reactie op onze vragen wordt zeer gewaardeerd. Uiteraard begrijpen we dat de communicatie met uw huurders voorrang heeft.

Hoogachtend,

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

Bijlage: Tekst op de Website van Actium op de vraag “Is mijn CV ketel veilig?”

Momenteel worden er vragen gesteld naar de brandveiligheid van CV-ketels van het merk Agpo Ferroli van het type Econpact en Megadens die tussen 2003 en 2011 geplaatst zijn in onze woningen. Misschien zag of hoorde u hier al iets over via tv-programma Kassa. Heeft u een ketel van een ander type, merk of jaar? Dan geldt deze informatie niet voor u.

Is mijn ketel veilig?

Er ontstaan problemen in de ketel als de warmtewisselaar verstopt raakt. Hierdoor zou warmtestuwing in de verbrandingskamer (warmtewisselaar) ontstaan en het aluminium eromheen smelten. De problemen doen zich vooral voor bij zwaar vervuilde ketels. Onze ketels worden regelmatig en goed onderhouden door deskundige installateurs, daarom zien wij niet direct een groot risico op brandgevaar bij de CV-ketels in onze woningen. Daarnaast is er op advies van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en keuringsinstituut Kiwa (Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen) vanaf 2009 een modificatie (technische aanpassing) in de ketels aangebracht. Hierdoor wordt de kans op een uitslaande brand beperkt.

Wel is het essentieel dat deze ketels - net als andere ketels - regelmatig onderhouden worden door onze gespecialiseerde installateurs. Heeft u in de afgelopen tijd een onderhoudsafspraak gemist? Dan is het belangrijk alsnog een controle te laten uitvoeren. Neem dan contact met ons op. Voorkom zo dat u en uw buren onnodig risico lopen.

Wat doet Actium?

 Om risico’s tot een minimum te beperken doen we het volgende:

 • We gaan bij dit type ketels jaarlijks onderhoud uitvoeren in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Mocht er meer onderhoud nodig zijn dan voeren we dat natuurlijk uit.
 • We controleren of de technische aanpassing (modificatie) in alle ketels daadwerkelijk is aangebracht. Als dat niet zo is, zorgen we ervoor dat de aanpassing alsnog wordt gedaan.
 • We zijn in gesprek met de installateurs en collega woningcorporaties om alle CV-ketels versneld te vervangen. We beginnen met de oudste ketels. Als het kon, zouden we alle ketels nu meteen vervangen, maar we zijn ook realistisch. We hebben 2100 ketels van dit merk en deze types die vervangen moeten worden, dat lukt niet van vandaag op morgen.

Ook een  voor Assen?