PERSVERKLARING

Toen wij in mei 2018 de coalitie vormden met ChristenUnie, GroenLinks en de VVD, was dat met de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad. Daarom kozen we voor een open bestuursakkoord, waarin sprake was van gestelde doelen, die we met name in dialoog met de gemeenteraad in zijn geheel en in dialoog met de stad wilden realiseren.

Inmiddels is ons gebleken dat er fundamentele verschillen van opvatting bestaan tussen Stadspartij PLOP en de overige leden van de coalitie. Over de manier waarop we de stad willen besturen maar ook over de manier waarop we willen omgaan met de grote financiële tekorten. Het Rijk confronteert ons als gemeente met financiële tekorten, waar wij zelf nauwelijks tot geen invloed op hebben. Over de dilemma’s die hierdoor ontstaan verschillen we fundamenteel van mening.

Voorbeelden hiervan zijn de manier waarop wordt omgegaan met de dialoog rondom de toeristenbelasting, de dialoog met de stad omtrent het parkeerbeleid en de verhoging van de plaatselijke belastingen

Na rijp beraad komen wij tot de conclusie dat deze verschillen te fundamenteel zijn om nog vertrouwen te hebben in een toekomstbestendige samenwerking.

Stadspartij PLOP heeft hart voor de stad, hart voor haar inwoners en daar blijven wij ons hard voor maken. Helaas moeten wij de conclusie trekken dat wij dat in deze coalitie niet langer kunnen waarmaken en verantwoorden.

26 september 2019

Stadspartij PLOP
Henk Santing, fractievoorzitter

Ook een  voor Assen?