Gevolgen voor Assen van het niet doorgaan van de ijsbaan in Hoogeveen

Naar aanleiding van de berichten in de pers over het niet doorgaan van de ijsbaan in Hoogeveen heeft de fractie van Stadspartij PLOP onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld.

 

Datum: 20 augustus 2019

Betreft: Dramatische ontwikkelingen voor de Drentse schaatsliefhebbers en ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone in Assen

Aan: het College van B&W van de gemeente Assen

Geacht College,

Zoals het nu lijkt is hetgeen waarvoor wij al jaren gewaarschuwd hebben realiteit geworden. Hoogeveen, dat op basis van voornamelijk ‘luchtfietserij’ de (provinciale) voorkeur heeft gekregen boven Assen bij het ontwikkelen van een ijscomplex, kan haar plannen niet waarmaken.

Stadspartij PLOP ziet hier een uitgelezen mogelijkheid om de in het slop geraakte ontwikkeling van de TRZ nieuw leven in te blazen. Ontwikkelingen waarbij een ijscomplex steeds een prominente rol heeft ingenomen.

De actualiteit van bovenstaande ontwikkelingen roept bij Stadspartij PLOP een groot aantal prangende vragen op. Onderstaand een aantal hiervan, waarop wij, gezien de urgentie, graag op korte termijn een antwoord van u zouden ontvangen.

  • Wat is het Asser alternatief?
  • Is er überhaupt nog een Asser alternatief?
  • Is het College het met ons eens dat de actualiteit aanleiding is om op zeer korte termijn weer in gesprek te gaan met de beoogde ontwikkelaars in de TRZ om de mogelijkheden die deze nieuw ontstane situatie biedt onder de loep te nemen.
  • Gaat het College op zeer korte termijn met de Provincie in gesprek om een nog enigszins positieve draai te geven aan dit IJsbaandrama, waarvan heel schaatsend Drenthe te dupe dreigt te worden?

Vriendelijke groeten,

Kees Boonzaaijer

Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?