Raadbijdrage uitvoeringsplan mobiliteit

henksantingVooraf

In het voorjaar van 2017 heeft de raad haar visie op mobiliteit in Assen vastgesteld. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de infrastructuur voor de auto. De werkzaamheden aan de Florijn As zijn in de afrondende fase. Ook is en wordt er nog steeds geïnvesteerd in het openbaar vervoer in Assen zelf, met de CityLine. Mobiliteit voor ouderen levert dit ook op.

Nu dus wel eens tijd voor de overige mobiliteit. Met een fietsop1 in dit uitvoeringsplan mobiliteit zoals in het bestuursakkoord is afgesproken. Veel goede ideeën in dit plan.

Wij misten alleen wel een tweede hoofdlijn in het plan, namelijk de voetganger. Daarvoor hebben we in onze bijdrage suggesties aan het college meegegeven. De wethouder had hiervoor de nodige sympathie. Ze heeft toegezegd met onze aanbevelingen aan de slag te gaan.

Henk Santing
fractievoorzitter Stadspartij Plop

Bijdrage Stadspartij Plop over het Uitvoeringsplan Mobiliteit, raad 20 december 2018

“In een compacte, groeiende stad is lopen een belangrijke vervoerswijze. Het heeft de meest positieve maatschappelijke effecten: het is gezond, milieuvriendelijk, energievriendelijk, ruimte-efficiënt, het vergt beperkte investeringen in de infrastructuur, het versterkt sociale veiligheid en cohesie op straat, en voetgangersdrukte versterkt het economisch functioneren van winkels.”

Met deze woorden begint het mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht in het hoofdstuk dat over de voetganger gaat.

Nu zijn wij geen Utrecht, maar ook hier in Assen had de voetganger wel een meer prominente plek mogen hebben in het uitvoeringsplan mobiliteit. Al is het alleen maar omdat door focus op de voetganger te leggen je ook juist de knelpunten en kansen ziet die er zijn.

Betekent dit dan dat het voorliggende plan op de kop moet? Hmm verleidelijk misschien. Maar dat zou toch onrecht doen aan de vele goede voornemens die het plan in zich heeft. En die fietsop1 willen ook wij toch echt wel vorm gaan geven.
Bovendien, het plan benoemt wel degelijk enkele goede voornemens richting de voetganger. Vertragen van het plan met moties of amendementen, lijkt ons dus niet de goede weg hier.
We kiezen er voor het college enkele aanvullende aandachtspunten voor het plan mee te geven en vragen de wethouder of ze deze ook daadwerkelijk vorm wil geven. Vragen ook aan deze raad om hun ideeën hier aan toe te voegen.

Als eerste aandacht voor een goede wandelinfrastructuur.

·        Diverse oversteekplaatsen om de binnenstad te bereiken zijn op zijn minst gezegd lastig te nemen (bv Kerkplein) en ’s avonds echt onvoldoende verlicht (centrum-stationsstraat; drostenlaan-oosterhoutstraat).

·         In winkelcentra en binnenstad wordt het voetpad nog te vaak geblokkeerd. Door wild-parkerende fietsers en fout geparkeerde auto’s. Daarnaast rijden fietsers en scooters vrolijk door in het voetgangersgebied. Aanspreken en handhaven is hier echt op zijn plaats.

·         Plaatsen van bankjes en andere rustmogelijkheden langs onze belangrijkste wandelroutes staat al in het plan. Voor de ouderen van belang.
Daaraan willen we graag toevoegen de bankjes bij plaatsen van bestemming ook.

·         Die schuine stoepranden. Handig voor de auto. Maar rollator gebruikers schieten er vanaf bij het oversteken. In de plannen van de Molenbuurt staan die stoepranden weer volop. Ga met hen in gesprek om tot voor hen goede oversteekmogelijkheden te komen.

Dan aandacht voor  de zogenaamde overstappunten, van voet naar ander vervoer en omgekeerd.

·         Wij horen van diverse kanten, waaronder winkel- en horecapersoneel, een gevoel van onveiligheid als men ’s avonds naar de parkeergarage gaat om huiswaarts te keren. Wij vragen u om in gesprek te gaan en naar oplossingen te zoeken dat gevoel weg te nemen.

·         De toegankelijkheid van bushaltes is al boven de landelijke norm, mooi. Maar wij vragen u het daar niet bij te laten maar die toegankelijkheid verder te vergroten.

 

Met deze punten geven we ook voorrang aan de voetganger. Dat is in het belang van ons allen, want die voetganger zijn we allemaal.

Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 20 december 2018.

Ook een  voor Assen?