Raadsbijdrage TT Festival in Assen

DSC05805In de raadsvergadering van 22 november 2018 stond de behandeling van het ambitiedocument TT Festival, waarin de toekomst van het TT Festival vorm moet krijgen op de agenda.

De raad sprak over het TT Festival omdat Assen de organisatie van het festival wil verzelfstandigen. Een nieuwe organisatie, op afstand van de gemeente, moet het festival samen met de ondernemers gaan organiseren. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor veiligheid en de reiniging in de stad.

Voor het idee om terug te gaan naar 3 festivaldagen kregen we bijval van de CU en de oppositiepartijen PvdA en 50PLUS, Wethouder Leemrijse beloofde het Garantiefonds mee te nemen in het totale plaatje van het festival. 'Waarbij we ook moeten kijken wie dat fonds gaat vullen. De gemeente, de nieuwe stichting of ook de horeca. Ook de andere suggesties neemt hij mee in overleg met de organisatie en houdt de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onderstaand onze spreektekst;

Voorzitter, Bedankt voor de informatie en evaluatie.

Om zekerheid te bieden voor de komende jaren moet het TT Festival volgens ons weer terug naar 3 feestavonden; De donderdag, vrijdag & zaterdag is het TT Festival. De Assenaar en bezoekers kunnen maar een keer hun TT geld uitgeven en het ontlast de ondernemers en gemeente.

We hebben naar aanleiding van deze evaluatie nog wel enige zorg; In het rapport wordt gesproken over dezelfde organisatiestructuur als afgelopen 3 jaar, echter het aantal ondernemers dat wil investeren in vermaakpleinen neemt af. Het gebrek aan animo van ondernemers om te investeren in een of meerdere vermaakpleinen, is de organisatie voor 2019 genoodzaakt om andere of aanvullende samenwerkingsverbanden/-vormen te zoeken met de ondernemers uit de binnenstad; Dat vinden wij jammer; hoe kan gemeente hier in dit belangrijke aspect van organisatie nog een rol spelen? Is dat een klusje voor ViA?

Wellicht wil de gemeente een aanzet geven oprichting garantiefonds, als hiermee bereidheid tot investeren toeneemt. We willen dan wel eerst kijken naar financiële consequenties!

Het programma is dit jaar niet op 'ludieke wijze' aan fans en pers bekend gemaakt en daarnaast heeft er geen 'formele opening' plaatsgevonden (zoals andere jaren met de KMK JWF bijvoorbeeld).om financiële ruimte te creëren en om te besparen. Er moet volgens ons op iedere festivaldag wel een trekker staan, neem financiële risico's en win,win en dan met veel TTam TTam aan fans en pers bekend gemaakt worden; Ook moet de formele opening volgens ons eigenlijk weer terug!

Ondanks de verhoogde capaciteit in 2018 waren de toiletvoorzieningen niet alle dagen toereikend; Dit moet nu eens goed georganiseerd worden op alle festivaldagen!

Voor de TT campings in Witten zijn het afgelopen jaar evenementenvergunningen uitgegeven, wij zouden graag zien dat het aantal vergunningen beperkt worden 'Want als mensen daardoor op de camping blijven, scheelt dat bezoekers in de stad.'

De TT Nightride is een blijvertje en een groei briljantje; een publiekstrekker van jewelste! Graag zouden we de honderden motoren 3 in plaats van 2 rondjes door de stad zien rijden. Innofest; Dit jaar is er aan enkele innovatieve bedrijven een plek geboden voor hun producten/onderzoeken. Daar kunnen we samen een suc6 van maken en ons voordeel mee doen. Het moet aantrekkelijker worden voor ondernemingen. Wat is de rol van de gemeente in zoektocht naar proef projecten?

Verder wensen we iedereen succes met de voorbereidingen voor de editie 2019 en hopen dat de organisatie iets kan met onze input.

André Dik tijdens de raadsvergadering van 22 november 2018

Ook een  voor Assen?