Raadsbijdrage begroting 2019 tweede termijn Stadspartij PLOP

henksantingVoorzitter. Dank aan het college voor de uitgebreide en verhelderende woorden in hun eerste termijn. Positief ook om te zien dat de nieuwe interruptie microfoons zorgden voor een meer levendig debat. De eerste files in deze raadzaal waren reeds waarneembaar. Wel zonder ongelukken, irritatie en luchtvervuiling.

In onze eerste termijn hebben wij gepleit voor het meer vorm geven van die dialoog met inwoners en raad. Goed om te zien dat zowel het college als de raad zelf daarin, in het debat in de eerste termijn, ook die intentie hebben laten zien. We sluiten ons graag aan bij de woorden van de CU dat dit meer is dan een Right-2-Challence. Want als je zo’n op zich mooie kreet tot je voornaamste werkelijkheid maakt, mis je zomaar wat er nog meer mogelijk is.

Daadkracht. Concreet worden ook. Gecombineerd met meer inzicht bieden aan de raad. Een oproep die we van meer fracties hebben gehoord over diverse onderwerpen. Het college heeft daar al een paar toezeggingen voor gedaan. Ook dit helpt ons in het bereiken van een meer open vorm van besturen. Complimenten te over dus.

Nog even terugkomend op een aantal specifieke punten uit de eerste termijn voorzitter. Zoals van de wethouder gevraagd, gaat ze met cultuur en de culturele agenda concreet aan de gang. Breder ook, gezien de toezegging aan de CU. Ook dat vinden we een goede stap. Richting de CU, we gaan graag mee aan de slag bij de voorbereidingen voor die integrale benadering.Het ontwerp van de fietssnelweg komt naar de raad voordat we de middelen gaan aanspreken. Prima.

Wat ontbreekt bij Meedoen in Assen. De wethouder heeft onze constatering dat in dit programma inderdaad de participatie doelstellingen over meedoen ten onrechte ontbreken, bevestigd. Haar toelichting en toezegging in eerste termijn is was ons aangaat dan ook afdoende.

De wethouder sprak in eerste termijn over de te ontwikkelen woonvisie, een Noordelijke visie. De bevolkingsontwikkeling in Nederland laat een sterke groei zien van het aantal en aandeel ouderen. In Assen zal het niet anders zijn. Dat in deze woonvisie nadrukkelijk aandacht gegeven zal gaan worden aan de woonwensen van die ouderen, mogen we dan ook wel verwachten. Net zo goed, begrijpen en ondersteunen wij de oproep van 50+ om daar ook in de huidige ontwikkelplannen al meer rekening mee te houden.

Nog steeds over wonen voorzitter, maar nu de Startersleningen. We willen voor die starters graag dat dit goed geregeld is. Daarvoor is het ook te belangrijk. Bovendien willen we hierbij als raad voldoende worden meegenomen. Daarom zijn we mede indiener van een motie van de VVD hierover.

Parkeerbedrijf. De wethouder gaat ons meenemen bij de brede analyse van het parkeerbedrijf. Daar zijn we niet alleen blij mee voorzitter, maar we zijn ook zeer nieuwsgierig naar de kansen van een binnenstedelijke ontwikkeling voor wonen, werken en ontmoeten op de plek van de Mercurius garage.

Het zo veel besproken gratis parkeren op zondag en ’s avonds na 6 uur (behalve de koopavond). Dat in laten gaan per komende 1 januari. Het bestuursakkoord is daar duidelijk over. Wij willen en kunnen niet anders dan die belofte nakomen. Dat met begrip voor het financiële vraagstuk dat in het parkeerbedrijf nog moet worden opgelost. Met begrip ook voor dat de wethouder die laatste 150.000 euro nog niet heeft kunnen vinden. Het amendement hierover, waarvoor wij samen met de VVD het initiatief hebben genomen, maakt dat beloofde gratis parkeren per 1 januari 2019 mogelijk. Rekening houdend met die genoemde financiële vraagstukken.

Ook een  voor Assen?