Vragen aan het college over parkeren in de binnenstad

Namens de fractie van Stadspartij PLOP heeft Lia de Ruiter de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

 

Assen, 23 juli 2018

 

Geacht college,

Fijn is het om te zien hoe ondernemers in de binnenstad bezig zijn met hun winkels, hoe “verborgen” gevels weer zichtbaar worden gemaakt, hoe winkelpanden omgetoverd worden tot woningen....maar dit betekent ook een enorme hoeveelheid bedrijfswagens in het centrum!

Deze bedrijfswagens staan op de blindegeleidestroken zo geparkeerd, dat hier niemand meer langs kan en dit veroorzaakt onveilige situaties voor blinden en slechtzienden!

Of men heeft de wagens zo neergezet, dat er totaal geen overzicht is voor fietsers en voetgangers!

Ook de komende tijd zullen we, met alle plannen die er zijn, nog veel meer geconfronteerd worden met werkverkeer in het centrum en een goede aanpak van het parkeren is dus zeer wenselijk!

Stadspartij PLOP maakt zich hier zorgen over en heeft de volgende vragen:

  1. Onder welke voorwaarden krijgt een bedrijf een (tijdelijke) parkeervergunning?
  2. Indien deze vergunning verleend wordt, krijgt het bedrijf dan een vaste plek toegewezen?
  3. Wanneer de bedrijfswagens bv op de geleidestroken geparkeerd worden of het zicht belemmeren voor fietsers en voetgangers, op welke wijze wordt hier dan gehandhaafd?

Met vriendelijke groet,

Lia de Ruiter

Namens de fractie van Stadspartij PLOP

i.a.a. de media

Ook een  voor Assen?