Zit m'n scheiding wel goed?

Assen 6 oktober 2016,
Aan: Het College van B&W van de gemeente Assen
Titel:  Zit m’n scheiding wel goed?

Geacht College,

Deze (open) brief is een reactie op uw beantwoording van de schriftelijke vragen van collega raadslid Prent. Het betreft hier het verzoek om over te gaan tot een verdubbeling van de ophaalfrequentie van de grijze restafvalcontainer.
Uw antwoord is negatief, omdat de overlast volgens u het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de restafval container middels ‘slechte scheiding’. Kan ik onderschrijven!
Echter, wat mij wel erg bevreemdt is de suggestie die u daarna doet hoe de ‘veroorzakers’ van de overlast (de maden die ontstaan bij de voedselresten) te lijf te gaan. U raadt aan etensresten in kranten te wikkelen en deze vervolgens in de ‘Groene container’ te dumpen. Dit advies strookt niet echt met de scheidingsregels die wij hanteren, want (inktbedrukt) papier hoort absoluut niet thuis in de ‘voedselrest’ container.
Voortbordurend op hetgeen mij in verbazing achterliet maken de meest vreemde hersenspinsels, die ik u niet wil onthouden, zich meester van mij.
Zeer recent onderzoek naar hergebruik van plastic leert ons dat het grootste deel niet voor recycling geschikt is en gewoon samen met het restafval de verbrandingsoven in gaat. Hieruit kan afgeleid worden dat deze scheiding niet het beoogde rendement oplevert.   
Is het dan geen optie het P(lastic)M(etaal)D(rankkartons) afval gewoon weer in de grijze restcontainer te deponeren en deze 2 maal in de maand te ledigen.
Iedereen blij zou je zeggen. De gebruiker die zijn/haar restafval weer 2 keer maandelijks kwijt kan en de gemeente die de ophaalfrequentie kan reduceren.

Vergeef mijn simpele gedachtegang, maar ik wilde dit toch even kwijt!

Vr. gr. Kees Boonzaaijer
Raadslid Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?