Een FOC Assen – gaan voor kansen en voor de toekomst van de binnenstad

Voorzitter, ik kan vrij kort zijn.

Reeds twee keer eerder spraken wij over het al dan niet naar Assen halen van een FOC. Beide keren waren wij er nog niet uit.

Ik ga hier niet alle argumenten en zorgen herhalen, die ik in mijn eerdere bijdragen heb genoemd. Die kunnen worden nageluisterd op de site van de gemeenteraad en worden nagelezen op de site van mijn partij.

Wij gaan in principe vóór de kansen in de Toeristisch Recreatieve Zone en vóór de toekomst van de binnenstad. Voor beide zien wij namelijk, op basis van alle rapporten, meningen, cijfers, feiten, en gek genoeg onze eigen ideeën, kansen én een toekomst.

Maar om dat te realiseren zal aan diverse randvoorwaarden moeten worden voldaan en zal een hoop werk moeten worden verzet. Om die reden zijn wij mede-indiener van de moties, die door D66 en VVD worden voorgesteld.

We hebben er vertrouwen in dat met die randvoorwaarden, waaronder een goede samenwerking tussen alle partijen, de voor ons liggende uitdaging opgepakt kan worden en voor dat harde werk lopen wij ook niet weg.

Maar uiteraard zullen zowel het debat in de raad als de reactie van het college essentieel en bepalend zijn voor het voorlopig eindbeeld en de instemming van mijn fractie. En ook voor ons zal de vaststelling van het bestemmingsplan het definitieve moment van beslissing zijn.

JannaBooij tijdens de raadsvergadering van 11 februari 2016.

Uitslag stemming: 19 stemmen voor, 14 stemmen tegen. De procedure kan van start, en aan het eind van het jaar volgt de finale beslissing.

Ook een  voor Assen?