IJS IN ASSEN!!!!!

Assen 14 oktober 2015

Betreft: De oproep aan bestuurlijk Assen om tot actie over te gaan!Aan de Raad en het College van de gemeente Assen.


Deze week werden wij onaangenaam en aangenaam in de media verrast.

Onaangenaam, omdat de initiatiefnemers voor de bouw van een nieuw ijscomplex de Asser politiek de Zwarte Piet  toespeelden. Zij vonden dat de Asser Raad haar steun voor de realisering van een nieuw ijscomplex tot op heden niet openlijk genoeg heeft uitgesproken.

Het mag genoegzaam bekend zijn dat Stadspartij PLOP zich sinds jaar en dag inzet voor het behoud van, of nog liever, de realisatie van een nieuw ijscomplex. Ondanks dat bij tijd en wijle een Don Quichotte gevoel zich meester van ons maakte, hebben wij ons nooit uit het veld laten slaan.

Zo ook ons alerte reactie toen bekend werd dat de huidige voorziening opgeofferd zou worden aan andere, overigens begrijpelijke, commerciële belangen van de Bonte Wever. Vanaf het eerste moment dat sluiting aan de orde kwam, hebben wij onze ‘wethouder van sport’ aangespoord het initiatief te nemen bij het zoeken naar een oplossing.

Deze week werden wij ook aangenaam verrast door de positieve uitlatingen van een aantal collega fractievoorzitters in de media. En hier wil ik graag op ingaan, want je moet het ijzer smeden als het heet is.

Vanuit de provincie zijn er (mede n.a.v. de door PLOP verzonden ‘open brief‘ aan de Statenfracties) al verschillende reacties gekomen. Echter vanuit de gemeente Assen blijft het ijzig stil.

Dit roept bij ons de vraag op wat politiek Assen nu eigenlijk wil. Blijven wij apathisch van  de zijlijn toekijken of nemen wij onze verantwoording door actief deel nemen aan het proces?

Stadspartij PLOP kiest voor een pro actieve opstelling om hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan het totstandkomingsproces en wij zodoende ook kaders mee kunnen geven wat wel en wat niet te doen (duidelijkheid scheppen naar alle belanghebbenden toe!).

Graag horen wij van u, College en Raad, of u de kans ook aan wil grijpen om gezamenlijk met de initiatiefnemers, gebruikers, provincie en andere stakeholders uw schouders te zetten onder een project, dat de gemeente Assen nog meer op de kaart zal zetten dan nu al het geval is. Zie het niet als een ‘stand alone’ project, maar zie het in een breder perspectief als onderdeel van de Sportief Recreatieve Stadsrandzone.

Wij hopen dat u ook doordrongen bent van het feit, dat wij als gemeente Assen doortastend moeten handelen, omdat de tijd dringt. Om hier op korte termijn meer duidelijkheid over te verkrijgen willen wij u voorstellen deze brief op de eerstvolgende raadsvergadering (29 oktober a.s.) te agenderen, om zodoende alle partijen de kans te bieden hierover hun zienswijze te geven.

NB. Historisch gezien is er maar 1 stad die in aanmerking komt voor een nieuw multifunctioneel schaats/sportcomplex. Dus wij hebben eigenlijk niet zoveel te vrezen van de initiatieven die elders in onze provincie ontplooid worden, maar wij zullen wel met z’n allen voor een breed draagvlak moeten zorgen. En dit ook uit moeten stralen!

Met vriendelijke groet,
Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?