Schriftelijke vragen dwang vluchtelingenopvang

Assen, 7 oktober 2015

Betreft:  opvang  vluchtelingen

Geacht College,

Dinsdagavond heb ik, zoals zovelen, met verbazing gekeken naar de actie van de staatssecretaris!

Hoe is het mogelijk dat een beslissing, genomen door B& W, in overleg met de bewoners van Oranje, zo terzijde wordt geschoven?

Wetend dat er een verschil bestaat tussen noodopvang en permanente opvang……

Wetend dat het COA met de handen in het haar zit……

Wetend dat de vluchtelingen die hier komen geholpen moeten worden…..

Wetend dat het COA in Assen 2000 vluchtelingen wilde onderbrengen in het NAM gebouw……

Wetend dat het College ingestemd heeft met maximaal 1000 vluchtelingen….

Wetend dat de tijdelijke opvang in de TT hal afloopt op 10 november 2015…..

vraagt Stadspartij PLOP zich af of de staatssecretaris ook deze beslissingen/afspraken, gemaakt door B&W met betrokkenen, zomaar kan overrulen en Assen kan verplichten om meer dan de 1000 vluchtelingen op te vangen, dan wel de einddatum van 10 november kan oprekken.

Wij wachten uw reactie af,

Lia de Ruiter
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

http://www.drenthejournaal.nl/nieuws/assen/408080/stadspartij-plop-nieuwsgierig-naar-waarde-van-afspraken.html

Ook een  voor Assen?