Uithuilen en opnieuw beginnen

Gevleugelde woorden van Wim Kan, die ook de richting aangeven die Stadspartij PLOP in deze kwestie voorstaat.

In 2013 is een besluit genomen ten aanzien van de toekomst van het TT-feest. De ambitie van dat besluit is er nog steeds.

We hebben inmiddels wel geleerd dat je te hard van stapel kunt lopen. Zoals uit de rapportage blijkt, is dat één van de oorzaken van de problemen bij de editie 2014 van dit feest.

Kiezen voor optie 2b, opnieuw beginnen, had direct onze voorkeur. Door de recente ontwikkelingen is het ook de enig overgebleven optie. Opnieuw beginnen, mét de ambities voor ogen én de wetenschap dat je eerst moet leren lopen voordat je kunt leren rennen. Nu kiezen voor twee sporen: een goed feest regelen voor 2015 en daarnaast en tegelijkertijd een goede route uitzetten voor 2016 en verder, is de juiste weg.
En in beide gevallen kiezen voor wat hier in huis inmiddels een basisgedachte is: inzetten op eigen kracht. De laatste jaren is gebleken dat er voldoende expertise in de stad is om diverse goede evenementen op poten te zetten. Zoek die expertise, bundel die krachten en zet de kracht van de stad in!

Overigens twijfelen wij zeer aan de woorden van het rapport, in de aanbevelingen op pagina 31, dat er een grote discrepantie zou bestaan tussen wat “de Assenaar” van het feest verlangt en wat “de bezoeker” verwacht. Wij zijn zelf Assenaren, en willen niet alleen een knus, lokaal muziekfeest, maar ook dat uitdagende, datbovenregionaal wervende, met de motor als centraal punt. Iedereen, die nog weet hoe de “oude” TT-nacht in elkaar stak, en dat naar “moderne” maatstaven weet om te vormen, weet wat zowel de Assenaar als de bezoeker wil!

Eén tip nog: laat de naam TT Speed Week zo snel mogelijk vallen. Niet alleen zaait deze verwarring, doordat deze jaren geleden al is gebruikt, tóen omdat er inderdaad een groot deel van de TT-week races op het circuit werden gehouden. Daarnaast dekt deze naam niet de lading van het feest zoals dat iedereen voor ogen staat en herinnert het teveel aan de editie 2014, die toch niet als hoogtepunt de geschiedenisboeken zal ingaan. Vooruitkijken, opnieuw beginnen, ook met een nieuwe naam.

En tot slot laten wij ons uiteraard graag, bij voorkeur zeer frequent, op de hoogte houden van de ontwikkelingen op beide fronten!

Janna Booij tijdens de raadsvergadering op 20 november 2014

Ook een  voor Assen?