Najaarsnota 2014

De fractie van Stadspartij PLOP heeft kennisgenomen van de Najaarsnota. In de nota zijn we weinig echte verrassingen tegengekomen. Dit is mede het gevolg van het feit dat we het hele jaar door op de hoogte gehouden worden van verschillende zaken die spelen.

Zaken die het afgelopen jaar niet naar behoren zijn gegaan dienen in het komende jaar beter aan-/ of opgepakt te worden. Waarbij de gang van zaken met betrekking tot de organisatie van de festiviteiten rond de TT wel heel veel aandacht behoeft!

De bezuinigingsopgave ligt vrijwel op schema en waar het verder allemaal om draait is een sluitende begroting aan het eind van het jaar. Uit de voorliggende stukken lijkt het erop dat ‘we’,  hoofdzakelijk ingegeven door een aantal incidentele financiële meevallers, het jaar afsluiten met een positief saldo van ongeveer 4,6 miljoen euro. Mocht de balans aan het eind van het jaar nog steeds zo positief uitslaan dan kan deze meevaller eraan bijdragen dat het (financiële) leed voor 2015 een beetje verzacht wordt!

Fractievoorzitter Kees Boonzaaijer tijdens de raadsvergadering van maandag 3 juni 2014

Ook een  voor Assen?