De teloorgang van de TT-week

 

Assen, 13 juni 2014
Aan:  Het College van burgemeester en wthouders van de gemeente Assen
Betreft:  De teloorgang van de TT week

 

Geacht College,

Ik krijg zojuist het door ‘Speedweek Events’ gepresenteerde programma voor de TT Week onder ogen. Hierbij schieten mij de tranen spontaan in de ogen! Naast het feit dat het een zeer mager programma betreft moet ik tot mijn grote verbijstering constateren dat de organisatie het onzalige idee heeft opgevat jongeren een fiks bedrag te laten betalen voor een event dat tot op heden gratis toegankelijk was (NB. Ik doel hier op het ‘Dance Festival’ dat op de Havenkade wordt gehouden). Dat er ter compensatie consumptiemunten worden verstrekt is niet relevant! Het gaat om het gratis karakter van het TT evenement. Alsof er nog niet genoeg moeite is gedaan om de ‘ouderwetse TT week’ te laten verdwijnen, wordt nu ook het feest voor onze ‘toekomstige TT feestgangers’ de nek omgedraaid.

2e punt van aandacht.

Ook is aan het onnavolgbare brein van de organisatie het idee ontsproten om ‘oude tijden’ te laten herleven in de Asser binnenstad. Om de herinnering aan de periode dat ‘het feest’ ieder jaar eindigde in een veldslag met de politie nieuw leven in te blazen zal er, voorafgaand aan het concert van de absolute topact ‘Jovink en de Voederbietels’, een uit 250 houten pallets opgebouwde motor in vlammen op gaan. Hoe zot kun je zijn! Oftewel hoe kun je nog beter aangeven geen enkel besef te hebben over hetgeen ertoe geleid heeft dat er allerlei vormen van afleiding in de Asser binnenstad georganiseerd worden. Eigenlijk symboliseert deze ‘brandstapel ‘ de algehele teloorgang van de TT feestweek en worden hiermee alle schepen achter het ‘ouderwetse’ TT feest verbrand.

Tot slot de mededeling dat de meermaals gedane toezegging dat optredens niet achter hekken zullen plaatsvinden niet gestand gedaan wordt. De argumentatie dat dit uit voorzorg gebeurt is een drogreden. Enkel commerciële belangen liggen hieraan ten grondslag!

Bovenstaand relaas brengt ons tot de volgende vragen:  

  1. Wat is voor u als ambitiepartner in de stichting TT week de aanleiding geweest akkoord te gaan met het verkwanselen van het gratis karakter van het TT festival in de binnenstad?
  2. Dringt het besef niet tot u door dat dit grote gevolgen zal hebben voor de toekomst van ‘de mooiste week van het jaar’ voor veel Assenaren?
  3. Bent u echt van plan ‘de oude tijden te laten herleven’ middels het verlenen van toestemming aan de voorgenomen ‘motor verbranding’?
  4. Hoe kan het in vredesnaam gebeuren dat een bijna raadsbrede eis, dat optredens niet achter hekken mogen plaatsvinden, door de organisatie wordt genegeerd?

NB. Bovenstaande grieven en constateringen vormen slechts een klein deel van onze frustraties met betrekking tot de gang van zaken rond de organisatie van de festiviteiten in de TT week dit jaar, maar de actualiteit vraagt om antwoorden op bovenstaande vragen!

Hopende op een snelle reactie en hopelijk ook actie wachten wij in spanning af!

Kees Boonzaaijer,
Namens de fractie van Stadspartij PLOP

Ook een  voor Assen?