Wildplakken in Assen

Aan: College van Burgemeester en wethouders gemeente Assen
Assen, 13  december 2013   

Onderwerp : wildplakken in Assen.

Geacht College,

Sinds jaren waren de elektriciteitkasten in Assen altijd schoon.  Maar sinds afgelopen zomer worden er in Assen weer meerdere elektriciteitkasten beplakt. Wildplakken.

Het Sundance festival was de eerste die ons opviel. Tegenwoordig wordt er door allerlei evenementen, groot & klein, reclame gemaakt middels wildplakken. Het lijkt steeds meer een gewoonte te worden . Maar  het is niet bepaald een visitekaartje voor de gemeente Assen en een ergernis voor veel inwoners en bezoekers van onze schone stad.

Stadspartij PLOP ziet dan ook graag dat deze organisatoren beboet worden of aangespoord het object te reinigen.  Gemeente Assen waarom handhaaft u niet meer?

Een tweetal  vragen aan U geacht college :

  1. Stadspartij PLOP gaat er vanuit dat U op de hoogte bent  van deze ongewenste situaties. Is die veronderstelling juist?
  2. Is Uw College vervolgens bereid om stappen te ondernemen tegen de eigenaren of organisatoren die zich aan wilplakken schuldig maken? Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?


Namens de fractie van Stadspartij PLOP,
Kees Boonzaaijer

Ook een  voor Assen?