plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16


Volgens de Mediawet moet de gemeenteraad zich richten op de vraag of het PBO (Programmabeleidbepalend orgaan) representatief is. Naar de conclusie van het College is in hoofdlijnen zowel de samenstelling als de wijze waarop de leden zijn benoemd in overeenstemming met de uitgangspunten van de Mediawet.

Twee kanttekeningen willen wij hierbij plaatsen. We delen de mening van het College dat de vertegenwoordiging van de stroming Kunst en Cultuur minimaal is. Navraag bij Defka, die een aantal jaren een programma bij Radio Assen had, wees uit dat een  adviesverzoek van voordracht om zitting te nemen in het PBO hen nooit was voorgelegd. Waarom is door RTV Assen dan niet voor deze begaanbare weg voor gekozen? Het tweede punt. De minderhedenzetel wordt ingenomen door dhr. Romanshuk van de Armeense vereniging. We constateren dat de islamitische groepen die een belangrijk deel vormen van de allochtone bevolkingsgroepen in Assen op generlei wijze is vertegenwoordigd in het PBO. Onze vraag is: Heeft RTV Assen pogingen ondernomen om  met vertegenwoordigers van de islamitische groepen in gesprek te gaan?

Noes Solisa (bij de behandeling van dit agendapunt in de raadsvergadering van 12 december 2013)


Na behandeling van dit agendapunt heeft wethouder Hoogeveen nog  gesproken met een delegatie van RTV Assen die de vergadering had bijgewoond. In dit gesprek  heeft de voorzitter van RTV ASSEN de wethouder toegezegd in gesprek te gaan met de Islamitische organisaties.