Vragen verklaring niet doorgaan babymelkpoederfabriek

Assen, 11 december 2013
Betreft: Vragen verklaring niet doorgaan babymelkpoederfabriek.


Geacht college,

Vreugde en verdriet kunnen ook in de politiek dicht bij elkaar liggen. In het voorjaar werden we verblijd met een onderhandelingsresultaat van uw college dat er mocht zijn. In 2014 zou de schop in de grond gaan voor een babymelkpoederfabriek gevestigd op Assen Zuid.
Wethouder Mathijse stond te glimmen van trots en verkondigde deze blijde boodschap aan een ieder die het maar wilde horen. Ook wij hebben hem gefeliciteerd al waren er nog enkele twijfels.
Binnen enkele maanden verschenen er donkere wolken boven het initiatief en werd ook de CDK ingeschakeld om de ontstane plooien glad te strijken. Inmiddels is het project ter ziele en komt u met een nietszeggend persbericht. De transparantie, het tromgeroffel en openheid bij de start is nu vervangen door een stille aftocht via de achterdeur. Dit stoort ons. Wij willen op een heldere open wijze worden geïnformeerd over een aantal zaken:

  • Wanneer zijn de eerste contacten met Scepter Brands gelegd?
  • Op welke wijze en door wie is er vooronderzoek verricht naar Scepter Brands?
  • Is er overleg geweest met de investering- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Nederland, de NOM, en was dit initiatief hier bekend?
  • Was er al sprake van (voor)contracten of andere verklaringen?
  • Op basis van welke verwachtingen, contracten is de delegatie afgereisd naar China?
  • Met wie heeft u in China overleg gevoerd?
  • Volgens Scepter Brands heeft de gemeente afspraken geschonden, welke waren dit?
  • Wat zijn de totale kosten van onderzoek, externe ondersteuning, reis- en verblijfskosten?

Graag zien wij uw antwoorden op korte termijn tegemoet.

Namens Stadspartij PLOP

Ruud Wiersema

Ook een  voor Assen?