plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16


Nu de kruitdampen enigszins zijn opgetrokken kan het geen kwaad het slagveld even aan een kortstondige beschouwing te onderwerpen. Hier en daar worden wat wonden gelikt, maar over het algemeen lijkt het erop dat iedereen nog redelijk ongeschonden uit de strijd is gekomen. Verdeeldheid alom(zowel Links als Rechts!). Naast de CU, bekend om haar harmonieuze fractie, was alleen D66 fractiebreed overtuigd van de toegevoegde waarde van ‘Het Pannenkoekenschip’. Echter de manier waarop de CU haar volmondige steun toezegde aan het Collegevoorstel stond in schril contrast met de manier waarop de D66 fractie ’haar boodschap’ verkondigde. Alsof zij haar eigen raadsvoorstel stond te verdedigen! Hun woordvoerder vuurde zijn pijlen af op alles wat in zijn schootsveld kwam. Tussendoor nam hij ook nog even de gelegenheid te baat het CDA te kapittelen over de manier waarop zij omgegaan zijn met de uitkomsten van hun eigen  onderzoek!  Helemaal overtuigd van het feit dat D66 de enige ‘ware boodschap’ verkondigde raaskalde hij het ganse debat voort. Het was een gênante vertoning met als absoluut dieptepunt de onverholen blijdschap van de fractie, die na de positieve besluitvorming gedeeld werd met een goede vriend en prominent D66-lid, die deze avond aanwezig was in zijn hoedanigheid als  ‘pannenkoekenbootexploitant’! Wat dat aangaat lijkt het mij geen overbodige luxe de onlangs ontvangen ‘Handreiking integriteit politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen’ er nog eens goed op na te slaan. 
   
Dat D66 blij is met zichzelf was genoegzaam bekend, getuige ook de slogan ASSEN VERDIENT D66.

Maar wat mij betreft, zeker na dit debat:  ASSEN VERDIENT BETER!

 

Kees Boonzaaijer, naar aanleiding van de raadsvergadering van 28 november 2013