plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Gisteravond, 28 november 2013, kwam de afvalinzameling in Assen weer in de discussie. Het voorstel van de gemeente is om het huidige systeem van afvalinzameling te handhaven, het Huidig+ model.

Dit heeft echter wel enkele veranderingen ondergaan. Zo is het volgend jaar mogelijk om 4x per jaar gratis tuinafval te storten. Ook het gratis storten van restafval is teruggekeerd, maar in plaats van 900 kg is het teruggebracht naar 300 kg. Wij hebben aangegeven dat we terug willen naar het jaar 2011 toen het storten van 900 kg mogelijk was. Dit was voor Steven Lagendijk van de ChristenUnie aanleiding om ons te vragen waarom wij 900 kg wilden, want in de praktijk was of is gebleken dat in het verleden het gemiddelde dat door inwoners gratis werd gestort rond de 250 kg lag. Henri Ploeg, initiatiefnemer van DiftarNee, wilde ook een uitbreiding van de gratis stortmogelijkheid en stelde voor 450 kg. Meerdere partijen gaven aan dat ze 300 kg enigszins aan de lage kant vonden, maar vroegen de wethouder te zijner tijd met een evaluatie te komen waarin eventueel de gratis storting zou kunnen worden aangepast. De wethouder zegde dit toe en met die toezegging hadden partijen geen problemen.

Verder hebben we aangegeven dat we, net als de PvdA, bij de winkelcentra en/of supermarkten graag een kunststofafvalcontainer zagen verschijnen. Dit stuitte op tegenstand van wethouder Langius, want dat zou een kostbare operatie worden, aangezien er op een dergelijke container een “shredder” oftewel een “vernietiger” geplaatst moest worden en daar zat voor wat betreft de wethouder Langius hoofdzakelijk het probleem.

De invoering van het container management systeem is een dure aangelegenheid, maar wordt budgettair neutraal ingevoerd, zo sprak de wethouder. Dit systeem kost 750.000 euro. Uit dit budget worden de chips betaald voor alle containers ( groen, grijs en blauw).

Deze chip moet ook worden uitgelezen, dus de vuilnisauto’s worden uitgerust met uitleesapparatuur en ook de benodigde software moet worden aangeschaft.

Het aantal containers dat moet worden voorzien van een chip is circa 100.000 .

Het tarief dat u moet gaan betalen indien u de gratis-storting-grens hebt overschreden, bedraagt 18 cent per kg. De achterliggende gedachte is dat u maar afval zult gaan scheiden. Minder plastic bij het restafval, maar gescheiden in een speciale container die u te zijner tijd krijgt verstrekt van de gemeente. Afval is een “booming business” geworden, waarin veel geld kan worden verdiend. Het geld, dat de gemeente binnenhaalt met het afval, wordt gebruikt om de afvalstoffenheffing te verlagen. Het is dan ook in ieders belang om het afval goed te scheiden. Scheiding loont, in dit geval.

Ook hebben we voorgesteld om bij de Baggelhuizerplas een afvalcontainer voor plastic afval te plaatsen. De wethouder deed niet direct een toezegging, maar gaf aan dat er misschien een vervanging voor de huidige afvalbakken gerealiseerd zou kunnen worden.

Egbert Prent