plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16


Voorzitter, collega’s

Ben je eens een keer wat gematigd over de prestaties van het college, zeg je dat niet alles wat ze uitvoerden een volgende stap richting faillissement was, ja zelfs een hier en daar een compliment bijv. in de richting van de zorg voor onze zwakkeren, worden direct een paar overmoedig.

Met een houding van mij kan niets meer gebeuren, we zijn er bijna, neemt de jongerenafdeling van het college plaats achter het katheder.
Want inderdaad, je mag dan een prijsje in de wacht gesleept hebben, er zijn nog voldoende zorgen over de bijna’s. Want bijna waren we de beste binnenstad, bijna hebben we de middelen voor een TT festival binnen en bijna hadden we een Chinese melkpoederfabriek gescoord. En natuurlijk sometimes you win, some sometimes you lose, maar het einde van het verhaal is te vaak niet gescoord.
We scoren wel op het terrein van leegstaande kantoren en winkels. Hier en daar een gesubsidieerde starter maakt nog geen zomer.
Tevredenheid past dus niet bij een negatief doelsaldo. Samen de schouders er onder is nodig, dat willen we horen.

Wat we inmiddels ook weten is dat jongeren en cultureel ondernemerschap op weinig steun kunnen rekenen. Dat moeten partijen zelf maar mooi doen. Het komt wel stoer over dit te roepen maar een beetje steun en enthousiasme vanuit het college kan nou net het verschil maken; jammer.
Het voorstel om het Drents museum, behalve met mooie woorden, ook anders te gedenken moet ook maar na 20 maart geregeld worden krijgen we te horen. En als we willen weten hoe de wethouder er over denkt moeten we de krant maar lezen. Wij zijn van mening dat we onze beraadslagingen hier voeren en niet via de krant. Onze conclusie de wethouder wil wel maar het college niet.

Onze oproep om adequaat optreden bij incidenten, mogelijk met ondersteuning van cameratoezicht als hulpmiddel, kwam niet over. Een krachtige en daadkrachtige overheid voorkomt  of snijdt hiermee het ontstaan van bewegingen als Hollands Offensief de pas af was en is  de boodschap. Men wilde dit niet begrijpen of heeft dit niet begrepen.

Voorzitter
Het zit er op. Ons standpunt is na maandag niet gewijzigd. Ook niet met betrekking tot de precario tarieven TT-week. Pijnpunten zoals het parkeren en De Nieuwe Kolk dat zien we volgend jaar wel  is de boodschap. Onze boodschap nu al is het parkeren op het Veemarktterrein blijft gratis.
Zoals eerder aangegeven gaan we over deze begroting de messen niet meer slijpen. Net als het college zien we uit naar maart volgend jaar.

Voorzitter, collega’s
Om meerdere redenen kunnen we terugkijken op een af en toe stormachtige periode die je niet snel vergeet. De stad, haar inwoners, het stadsbestuur ze hebben wat voor de kiezen gehad. Ook onze ambtenaren willen we in deze niet vergeten. In lastige, soms persoonlijk onzekere tijden, zijn ze loyaal blijven presteren, hulde.

Voorzitter
Ik kan het niet zo mooi verwoorden als in het Bijbelboek Prediker en zeg het dan maar zo.
Laten we onszelf wat moed inspreken door tegen elkaar te zeggen: wie dit redelijk, niet ongeschonden maar wel fier heeft doorstaan, een mooi woord in zowel oud Hollands als in het Fries wat betekent, met een rechte rug, trots en zelfvertrouwen, die hoeft niet bang te zijn voor de toekomst.

(Ruud Wiersema tijdens de raadsvergadering van 7 november 2013)