Verordening commissie behandeling bezwaarschriften Assen 2013 (deel 3)

 

Wat Stadspartij PLOP betreft, zijn de verhoudingen duidelijk en om niet steeds in herhaling te vallen duid ik nog 1-maal kort onze visie.

Zoals bekend geacht mag worden, juicht Stadspartij PLOP de omslag, die het Leanproces teweeggebracht heeft en de verder in het vooruitzicht gestelde deregulering, toe. Maar wij blijven bij ons standpunt dat de onafhankelijkheid van, en daarmee het vertrouwen in, deze zeer goed functionerende commissie niet ten prooi mag vallen aan de zelflerende ambities van de gemeentelijke organisatie. Dit moet je niet willen!

Zoals ook al eerder gezegd heeft de fractie van Stadspartij PLOP er geen moeite mee dat er een ‘stemloze bijzitter’ vanuit de organisatie toegevoegd wordt aan de commissie. Echter deze persoon mag zijn/haar oor te luisteren leggen en niet meer dan dat. (N.B. Van goed luisteren kun je ook heel goed leren!)

Tot slot nog een vraag van een hele andere orde:

Is het niet te doen gebruikelijk, zoals voorschrift is bij vacatures (in het kader van het gelijkheidbeginsel!) dat bij de aanhef eenmaal de aanduiding M/V wordt weergegeven? Ik doel hier met name op Art. 3 ‘Samenstelling en benoeming’, waarop ook het amendement betrekking heeft. Zoals wij het nu lezen lijkt het een streven naar een puur ‘mannelijke bastion’ en dat kan toch nooit zo bedoeld zijn?

Kees Boonzaaijer

Ook een  voor Assen?